Följ Hässleholms kommun

Vaccin öppnar upp för besök på äldreboenden

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2021 16:34 CET

Merparten av kommunens äldreboenden är klara med vaccineringen sedan två veckor tillbaka. Avrådan från besök hävs på dessa boenden, och boende som har vaccinerats kan ta emot besök igen från och med fredagen den 26 februari. På fyra äldreboenden gäller dock fortsatt en stark avrådan för besök tills mitten av nästa vecka.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning kan den som är färdigvaccinerad mot covid-19 återgå till en lite mer normal tillvaro när det gäller kontakter med andra människor. Det gäller från och med två veckor efter att man har fått den andra dosen vaccin. Detta möjliggör nu alltså besök på större delen av våra äldreboenden. Det är dock viktigt att fortsätta följa rutinerna för säkra besök och stanna hemma om du har symtom, eftersom det finns boende som har valt att inte vaccinera sig.

Undantag där avrådan från besök fortsatt gäller

På Hemgården, Solgården, Skansenhemmet och Ekegården kvarstår den starka avrådan från besök några dagar till, på grund av att det ännu inte har passerat två veckor sedan vaccineringen. Följande datum gäller på respektive boende:

Hemgården – besök från och med den 4 mars
Solgården – besök från och med den 3 mars
Skansenhemmet – besök från och med den 3 mars
Ekegården – besök från och med den 3 mars

Rutiner för besök

  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Följ hygienrutinerna på plats. Handsprit finns tillgängligt vid entrén.
  • Håll avstånd.
  • Besöken ska ske på den boendes rum eller utomhus.
  • Entrén till boendet är låst även fortsättningsvis. När du kommer på besök ringer du på entrédörren så kommer personal och följer dig till din anhörige.
  • För de brukare som inte är vaccinerade erbjuds möjligheten att träffa sina anhöriga bakom plexiglas, men brukaren och anhöriga bestämmer själva hur de vill mötas.

Anhöriga uppmanas att ta kontakt med enhetschefen för respektive boende om vid frågor.

För mer information kontakta: 

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel 0451-26 88 21

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.