Gå direkt till innehåll
Foto: Amanda Lindblad
Foto: Amanda Lindblad

Pressmeddelande -

Unga i nordöstra Skåne deltar i EU:s ungdomsdialog under Europeiska ungdomsveckan

Denna vecka, den 24–30 maj, arrangeras Europeiska ungdomsveckan runt om i Europa. I samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, genomför Europa Direkt Hässleholm en lokal ”demokrativerkstad” för unga. Denna genomförs den 27 maj och är ett led i EU:s ungdomsdialog.

European Youth Week, eller Europeiska ungdomsveckan, är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör unga i alla medlemsländer. MUCF samordnar Sveriges bidrag till ungdomsveckan.

För att möjliggöra för fler svenska ungdomar att medverka i EU:s ungdomsdialog genomför kommuner och organisationer lokala demokrativerkstäder runt om i landet. Under en demokrativerkstad samlas unga för att diskutera vilka hinder som finns för medlemsländerna att uppnå målen i EU:s ungdomsstrategi, och tar sedan fram förslag på lösningar.

Europa Direkt Hässleholm är en av flera organisationer och kommuner som arrangerar en lokal demokrativerkstad under Europeiska ungdomsveckan. Ungdomar från flera delar av nordöstra Skåne deltar för att diskutera hur EU:s medlemsländer kan bli bättre på att involvera unga i viktiga politiska frågor.

- Det är viktigt för oss i Hässleholm att delta i Europeiska ungdomsveckan då de synpunkter som tas upp under demokrativerkstäderna sedan blir till rekommendationer för verklig politik i EU. Nordöstra Skånes unga invånares åsikter och erfarenheter måste finnas representerade, säger Amanda Lindblad, EU-koordinator på Europa Direkt Hässleholm.

En av dem som kommer att delta i demokrativerkstaden i nordöstra Skåne är Alfred Johansson som studerar på Hässleholms tekniska skola och är en av skolans Europaambassadörer.

- Demokrativerkstäderna är en enorm möjlighet för unga att få sina röster hörda och därigenom se vilken effekt som engagemang kan ge, säger Alfred Johansson, Europaambassadör på Hässleholms tekniska skola samt styrelseordförande i Hässleholms FN-förening.

Resultaten av demokrativerkstaden i nordöstra Skåne rapporteras till LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som sammanställer och redovisar resultaten i samband med EU:s ungdomskonferens i Slovenien i höst.

Mer information

Demokrativerkstaden är en metod som är framtagen av MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som ansvarar för EU:s ungdomsdialog i Sverige. Totalt ordnas ett 15-tal demokrativerkstäder på åtta orter i Sverige.

Praktiskt om demokrativerkstaden i nordöstra Skåne:

Datum: Torsdag 27 maj
Tid: 16.00-17.30
Plats: Digitalt
Anmälan till demokrativerkstaden: https://forms.office.com/r/wH9Kf7GicS

För mer information kontakta:

Amanda Lindblad, EU-koordinator, Europa Direkt Hässleholm,
Tel 0451-26 82 47, amanda.a.lindblad@hassleholm.se

Om Europeiska ungdomsveckan och EU:s ungdomsdialog:
Emma Bäck, Handläggare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Tel 070–7842314, emma.back@mucf.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48