Följ Hässleholms kommun

Turistinformation på tolv platser i Hässleholms kommun

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2018 07:47 CEST

I veckan stänger Turistbyrån i kulturhuset och turistbyråföreståndaren Ida Flygare är beredd att flytta InfoPointflaggan. Från den 3 september erbjuds turistinformation i centrala Hässleholm via en InfoPoint i Stadshuset. Foto: Michael Petersson

Den 31 augusti stänger Turistbyrån sin lokal i Hässleholm kulturhus. Turistinformation i centrala Hässleholm kommer därefter att erbjudas via en InfoPoint i det medborgarkontor som öppnar i Stadshuset den 3 september.

- Turistbyrån förändrar sitt sätt att arbeta för att nå fler besökare och för att locka fler att stanna längre i området. Satsningen på InfoPoints gör vi för att nya resvanor förändrar besökares behov av information. Dessutom finns en efterfrågan från företag i besöksnäringen om att förbättra tillgänglighet och service för besökare, säger Ida Flygare, Turistbyråns föreståndare.

- Besökare ska även i fortsättningen kunna nå oss via telefon, mejl och chatt. Biljettbokningen, som sköts av kulturförvaltningen, kommer tills vidare att vara kvar i Turistbyråns lokal.

Turister och besökare har sedan den 1 juni kunnat få information via InfoPoints på elva platser i Hässleholms kommun. Under sommaren har personal från Turistbyrån också varit ambulerande på besöksmål och platser där det rör sig mycket folk.

- I samband med att vi stänger Turistbyrån utökar vi med ytterligare en InfoPoint. Från den 3 september kan man få turistinformation i Stadshusets medborgarkontor. Det gör att vi nu har turistinformation på tolv platser i kommunen, säger Ida Flygare.

En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, exempelvis ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell. På InfoPoints kan besökaren få personlig service och hjälp med de vanligast förekommande frågorna om Hässleholm med omnejd. På InfoPoints kan man även hämta broschyrmaterial och på de flesta platser erbjuds fritt wifi.

Våren 2019 tillkommer ytterligare nio InfoPoints i kommunen.

Här finns kommunens InfoPoints:

FCT Köpcenter, TyringeHotell Statt, Hässleholm
Hovdala slott, Hovdala
HälsoOasen, Hässleholm
Hässleholms Museum
Hörja Café, Hörja
Medborgarkontoret i Stadshuset, Hässleholm
Servicekontoret i Hästveda
Servicekontoret i Sösdala
Servicekontoret i Vittsjö
Tykarpsgrottan, Ignaberga
Tyringe kurhotell, Tyringe

För mer information kontakta:

Ida Flygare, Turistbyråföreståndare/projektledare
Tel: 0451-26 73 05, ida.flygare@hassleholm.se

Fakta InfoPointprojektet Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.

Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept för att stärka värdskap, service, tillgänglighet och informationsflöde för den som besöker Hässleholms kommun. Målet är att etablera 20 InfoPoints under två år samt att utvärdera hur det påverkar merförsäljning, hur länge besökaren stannar och antalet gästnätter i kommunen.

Projekttid: Två år med start den 1 januari 2018. 

Total budget: 983 878 kr, varav 50% procent kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.