Gå direkt till innehåll
Destinationsutveckling Hässleholms kommun Foto: LWimages
Destinationsutveckling Hässleholms kommun Foto: LWimages

Pressmeddelande -

Turism som spelar roll för det skånska lokalsamhället

Hässleholms kommun ska tillsammans med Tourism in Skåne, Kontiki Reisen och två andra skånska destinationer medverka i projektet Spela roll. Tillsammans ska man utveckla och testa nya sätt att arbeta med hållbar plats- och produktutveckling. Tanken är att samverka i hela kedjan, från det internationella resesäljledet till skånska företag, region, kommuner, lokalbefolkning och föreningar, för att skapa upplevelser som har så många positiva effekter för platsen som möjligt.

- Turism har potential att skapa positiva effekter för en plats, men det finns också en risk att den kan bli en belastning, säger Josefine Carlsson på Tourism in Skåne som har inlett ett nytt samarbete med den schweiziska researrangören Kontiki Reisen.

- Hässleholms kommun går det att resa hållbart med tåg till våra olika stationsorter, men vi har en utmaning i att ta oss vidare den sista sträckan till våra besöksmål. Vi hoppas att vi gemensamt kan hitta en lösning på detta genom att medverka, det skulle gynna både lokalbefolkningen och gästerna att komma ut på ett enklare sätt, säger Anna Axelsson, Tykarpsgrottan och styrelseledamot i Outdoor Hässleholm ekonomisk förening.

Projektet syftar till att utveckla nya hållbara upplevelser för den medvetne resenären. Det finns en växande trend kring regenerativ turism, som bygger på tanken att besökarna bidrar positivt till platsen, till exempel genom att hjälpa till att bevara naturen eller kulturen. Helt enkelt att lämna efter sig en bättre plats när de åker hem än vad den var när de kom.

Nu i slutet av maj startar Tourism in Skåne och Kontiki Reisen workshops för nyckelaktörer i de tre destinationerna som finns i Trelleborg, Hässleholm och Malmö. I Hässleholm genomförs workshop den 31 maj på Boketorp vid Hovdala slott.

- Medverkan i Spela roll är en möjlighet för våra aktörer att kunna utveckla sina produkter och få kunskap om vad en marknad med hög spenderingskapacitet efterfrågar. Men så klart även att lära av varandra och ha kul, säger Anna Nordstrand, destinationsutvecklare Hässleholms kommun.

En av anledningarna till att Hässleholm har blivit utvald till en av tre destinationer är att det finns ett befintligt företagsnätverk via föreningen Hässleholm Outdoor.

- Näringslivets engagemang är avgörande för lyckat resultat. Genom föreningens medlemmar finns det ett fungerade nätverk med tillräckligt många intresserade företag för att satsningen ska kunna genomföras, säger Marianne Larsson, Källarbacken och ordförande i Outdoor Hässleholm ekonomisk förening.

- Hela poängen är att man arbetar tillsammans i alla led från början. Det handlar om att få in olika perspektiv och behov som finns på platsen tidigt, säger Josefine Carlsson, ansvarig för naturturism på Tourism in Skåne.

Spela roll är ett konkret exempel på hur Tourism in Skåne arbetar utifrån den strategiska färdplanen mot 2030, med visionen Skåne – where tourism matters, där en bärande tanke är att turismen kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Turism, på rätt villkor, kan vara en god kraft för en hållbar förändring – en vision som Kontiki Reisen delar och som de har arbetat utifrån under lång tid på flera platser i världen.

Kontakt

Anna Nordstrand, Destinationsutvecklare Hässleholm kommun, anna.nordstrand@hassleholm.se

Om Spela roll

Spela roll är ett treårigt samarbete mellan Tourism in Skåne och den schweiziska researrangören Kontiki Reisen. Syftet med samarbetet är att testa och utveckla nya sätt att arbeta med hållbar plats- och produktutveckling. Under 2022 har tre partnerkommuner med nyckelaktörer i form av företag anmält intresse för att medverka; Malmö och Travelshop, Hässleholm och Källarbacken samt Trelleborg och STF Lighthouse Hostel.

Om Kontiki Reisen

Kontiki Reisen är en av Schweiz ledande researrangörer. Med regenerativt resande som affärsidé arbetar de huvudsakligen mot de nordiska länderna.Sedan ett antal år ägs Kontiki av tyska Dertour som i sin tur ägs av en av Tysklands största livsmedelskoncerner. Företaget har kontor i Baden. https://www.kontiki.ch/nachhaltigkeit

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Sandra Holm

Näringslivsutvecklare 0451-26 83 53