Gå direkt till innehåll
Trygghetsboende i centrala Hässleholm

Pressmeddelande -

Trygghetsboende i centrala Hässleholm

Hässleholmsbyggen ska bygga ett trygghetsboende för äldre kommuninvånare centralt i Hässleholm. Projektet har tillkommit i nära samråd med Hässleholms kommunledning.

Kommunen vill kunna erbjuda de äldre invånarna attraktiva, väl anpassade och trygga bostäder. Den form av boende som särskilt efterfrågas är lägenheter som liknar vanligt lägenhetsboende, men där det finns utrymmen för en del gemensam service. Detta är bakgrunden till att kommunledningen gav Hässleholmsbyggen i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett centralt beläget trygghetsboende.

Hässleholmsbyggen, som är ett kommunalt bolag, har nu tagit fram ett förslag om att bygga ett sexvåningshus med 30 moderna lägenheter med två respektive tre rum. Placeringen blir strax väster om Norra station, i hörnet Kaptensgatan/Hantverkaregatan. Huset ska utrustas med gemensamhetsanläggningar och personalutrymmen för hemtjänsten.

- Idag saknar Hässleholm den här typen av bostäder, och det är en stor brist. Genom trygghetsboendet får vi nu ett bra komplement till stadens övriga boendeformer, samtidigt som vi sannolikt kan spara in på en del platser i särskilt boende, säger kommunalråd Urban Widmark (m).

- Kommunledningen och Hässleholmsbyggen har under ett antal månader gemensamt arbetat fram förslaget. Det centrala läget är en stor fördel. Här får de boende nära tillgång till stationen och stadens övriga service, och det är jag övertygad om att många äldre uppskattar, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (c).

När förslaget nu ligger klart startar arbetet med att detaljplanera och diskutera avtalsformer med omsorgsnämnden. Hässleholmsbyggen siktar på att kunna gå ut och handla upp byggtjänsten under hösten. Om allt går enligt planerna kan huset vara inflyttningsklart i slutet av 2010.

För mer information, kontakta
Urban Widmark (m), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Lars-Göran Wiberg (c), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Stephan Persson, vd Hässleholmsbyggen, 0451-3846 40
Thord Johansson, ordf Hässleholmsbyggen, 0709-10 86 18
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48