Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trasigt modem orsaken till uteblivet VMA

Under måndagens test av viktigt meddelande till allmänheten (VMA), hördes ingen signal i Hässleholms kommun. Efter felsökning står det nu klart att felet berodde på ett trasigt modem.

Behov av en ny teknisk lösning

Räddningstjänsten har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetat för att hitta orsaken till problemet. Efter att det trasiga modemet upptäckts, fortsätter nu dialogen för att hitta en mer pålitlig lösning. Allt för att problemet inte ska dyka upp igen.

Ett viktigt varningssystem

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. För att kontrollera att systemet fungerar testas det fyra gånger per år. En del av systemet är en signal utomhus, så kallade Hesa Fredrik, som hörs klockan 15.00 första måndagen i mars, juni, september och december.

För mer information kontakta: 
Mattias Östling, brandinspektör, räddningstjänsten
Tel: 0451-26 80 35

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48