Följ Hässleholms kommun

Tillväxtavdelningen bjuder in till dialogmöten

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2013 12:20 CEST

Samarbete i fokus när Hässleholms kommun bjuder in till dialogmöten

Ett forum för diskussion och samarbete mellan kommun, näringsliv och utvecklingspartners 

- tillväxtavdelningens dialogmöten har blivit ett återkommande och uppskattat inslag i kommunens näringslivsarbete.


Under de närmaste veckorna kommer inbjudan till träffarna att skickas ut till företag och utvecklingspartners i Hässleholms kommun. Mikael Kipowski, ny tillväxtchef i Hässleholms kommun:

-Dialogmötena är ett av våra viktigaste verktyg för att ta ägarskap i formandet av framtidens Hässleholm. De blir en arena där kommunledning, tjänstemän och företagsledare kan diskutera och börja implementera gemensamma satsningar.

Dialogmötena är återkommande sedan framtagningen av Hässleholms kommuns strategiska näringslivsprogram. Näringslivsprogrammet togs fram i en omfattande förankringsprocess med just näringslivet och regionala utvecklingspartners under 2011-2012. Tillväxtsamtalen är en fortsättning av den processen genom diskussion och samarbete kring näringslivs- och utvecklingsfrågor.

Årets dialogmöten genomförs 15 och 22 oktober med temat ”varumärkesbyggande och det goda ambassadörskapet”. Som en årlig uppföljning av näringslivsprogrammet kommer deltagarna dessutom få ta del av en uppdaterad nuläges- och omvärldsanalys där bl.a. olika tillväxtindikatorer redovisas. Dessutom kommer projekt och aktiviteter inom ramen för näringslivsprogrammet att presenteras.

För mer information kontakta:

Mikael Kipowski, Tillväxtchef
Tel: 0709-71 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se

Läs mer: www.hassleholm.se/strategisktnaringslivsprogram