Följ Hässleholms kommun

Tågresandet ökar i Skåne men gränskontrollerna begränsar takten

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2017 15:02 CEST

Skånetrafiken presenterade i dagarna sin årliga resanderäkning. I denna redovisas resandet under föregående år, med antalet på- och avstigande tågresenärer på samtliga 71 skånska tågstationer.

Totalt i Skåne har tågresandet ökat marginellt under 2016 jämfört med 2015. 2016 genomfördes 46,3 miljoner resor med tåg i Skåne mot 44,8 miljoner 2015. Generellt är det Pågatågen som ökar, medan Öresundstågen minskar, i antal passagerare. Detta förklaras delvis av gränskontrollerna på Öresundsbron, som minskat Öresundstågens marknadsandel av det totala resandet.

Resandeutvecklingen i Hässleholm har ökat mycket kraftigt under 2000-talet: från under 4 000 dagliga resenärer i 2000-talets början till närmare 14 000 idag. För ett par år sedan planade dock resandeökningen ut vilket ligger i linje med utvecklingen i övriga Skåne.

Hässleholms central är idag Skånes sjätte största station mätt i antalet resenärer. De fem största återfinns i de tre största städerna. De stora reseflödena från Hässleholm går söderut mot Lund/Malmö. Vardagar reser 23 700 människor längs den sträckan. Det är en liten minskning gentemot förra året. På sträckan Hässleholm-Kristianstad minskade resandet med 8%.

Den stora resandeutvecklingen över tid på Hässleholms centralstation ställer helt andra krav på stationen än vad den är dimensionerad för. En åtgärdsvalstudie för ombyggnad av Hässleholm central är inledd och Trafikverket, Hässleholms kommun, Region Skåne och Jernhusen arbetar gemensamt med att hitta lösningar på detta.

- För att kunna återgå till den uppåtgående trenden behövs på kort sikt en lösning på gränspendlingen mot Danmark. På längre sikt försvåras tågutvecklingen av att det i princip är fullt på många av Skånes mer trafikerade tåglinjer, inte minst Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad samt Södra stambanan mellan Hässleholm och Lund. För att kunna trygga ett attraktivt tågpendlande i framtiden behövs en ny stambana, snabb utbyggnad av dubbelspår till Kristianstad och åtgärder på Markarydsbanan som möjliggör pendling mellan Hässleholm och Halmstad, säger Mikael Kipowski, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

För mer information kontakta:

James Heathcote, utvecklingsstrateg Hässleholms kommun
Tel 0451-26 83 54, james.heathcote@hassleholm.se 

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument