Gå direkt till innehåll
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg. Under våren 2019 pågår första steget där man samlar in underlag för att sen kunna ta fram ett första förslag. Foto: fotografdaniel.se
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg. Under våren 2019 pågår första steget där man samlar in underlag för att sen kunna ta fram ett första förslag. Foto: fotografdaniel.se

Pressmeddelande -

Synpunkter efterfrågas i arbetet med ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hässleholms kommun har påbörjats och under den inledande fasen är hässleholmarnas synpunkter viktiga.   

– Jag och mina kollegor kommer röra oss runt i kommunen under våren och vi ser fram emot att ta del av tankar och idéer om kommunen som plats, säger översiktsplanearkitekt Maria Månsson Brink.

Syftet med den inledande fasen är att lyssna in vad invånare, företagare, föreningar och andra grupper tycker om dagens Hässleholm och vad man har för tankar om platsen i framtiden. Det är en möjlighet att påverka arbetet med att ringa in kommunens identitet och platsens själ, och vara med i formuleringen av en framtidsvision.

-Vi kommer att finnas på kommunens större orter under ett antal dagar från mars till maj. Vi kommer titta på parker, torg, byggnader och andra delar av den fysiska miljön, säger Maria Månsson Brink, översiktsplanearkitekt.

Tyringe först ut

Måndagen den 18 mars är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens team för översiktlig planering på plats i Tyringe. Teamet kommer röra sig runt i olika delar av Tyringe mellan klockan 8.30 och 16.30. Klockan 8.30 till cirka 9.00 är de vid Tyringe station och klockan 13.00 till cirka 13.30 är de vid Ivars gatukök.

-Synpunkter från dig som bor, jobbar eller besöker kommunens olika orter kommer vara viktiga i processen. Kom gärna förbi och berätta om din bild av Hässleholms kommun som plats. Vi vill veta vad tycker du är bra, vad saknar du och vad du har för tankar om framtiden, säger Maria Månsson Brink, översiktsplanearkitekt.

Orter och datum

Datum för övriga orter finns nedan. Mer detaljerade tider och platser kommer att uppdateras på hassleholm.se efter hand.

-Tyringe 18/3

-Vittsjö och Emmaljunga 29/3

-Bjärnum 5/4

-Vinslöv 11/4

- Hästveda 12/4

- Sösdala 18/4 

-Ballingslöv och Vankiva 26/4

-Finja och Västra Torup 3/5

-Tormestorp och Hovdala 10/5

-Ignaberga och Stoby 14/5

-Hörja och Röke 17/5

-Hässleholm 24/5

Möjlighet att lämna synpunkter via digital karta

Förutom dialogrunda på orterna och kvalitativa intervjuer kommer det även finnas möjlighet att lämna information via en digital karta. Kartan kommer finnas tillgänglig på kommunens webbplats senare under våren.

-Vi kommer använda oss av kartan för att kunna samla in synpunkter på ett strukturerat sätt. Naturligtvis går det bra att höra av sig till oss även på andra sätt, men med hjälp av kartan kan vi enklare bearbeta informationen och se återkommande mönster, säger Maria Månsson Brink.

En ny översiktsplan med sikte på år 2035

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder ner till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som sen kommunen använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.

För mer information kontakta:

Maria Månsson Brink, översiktsplanearkitekt
Tel 0451-26 89 05, maria.mansson.brink@hassleholm.se

Gertrud Richter, planchef
Tel 0451-26 89 11, gertrud.richter@hassleholm.se

Läs mer: 

Ny översiktsplan ska ange riktningen för utvecklingen av Hässleholms kommun: https://www.hassleholm.se/nyheter/alla-nyheter/nyheter/2019-03-08-ny-oversiktsplan-ska-ange-riktningen-for-utvecklingen-av-hassleholms-kommun.html 

Hässleholms kommun 2035 - tyck till inför ny översiktsplan: https://www.hassleholm.se/ovriga-sidor/ovriga-sidor/dina-synpunkter-ar-viktiga/hassleholms-kommun-2035---tyck-till-infor-ny-oversiktsplan.html

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48