Följ Hässleholms kommun

Sverigeförhandlingen förordar en höghastighetsstation i Hässleholm

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 11:13 CET

Under måndagens uppstartsmöte presenterade Sverigeförhandlingen de sträckningar och stationslägen som de avser börja förhandla om. Hässleholms kommun, tillsammans med övriga aktörer bakom Skånebilden, mottog med glädje beskedet att Sverigeförhandlingens utgångsbud inkluderar en höghastighetsstation i Hässleholm.

- Det är oerhört glädjande att Sverigeförhandlingen har hörsammat Skånebilden och förordar en höghastighetsstation i Hässleholm. Vår förhoppning är nu att detta blir verklighet. Det kommer att skapa stora tillväxtmöjligheter i hela regionen i form av bättre arbetsmarknad genom regionala snabbtåg, bostadsbyggande och ökad inflyttning. Det betyder också mycket för arbetet med att göra Hässleholm och Kristianstad till en ny tillväxtmotor i Skåne, säger Lena Wallentheim (S), kommunalråd i Hässleholms kommun.

Skånebilden är sju skånska kommuners och Region Skånes gemensamma förslag som förordar en sträckning med höghastighetsstation i Hässleholm. Skånebilden vill också att höghastighetsbanan ska börja byggas söderifrån.
Under eftermiddagen kommer Skåne och Hässleholms kommun att ta emot sina enskilda bud. Detta kommer troligtvis att inkludera åtaganden kring bostadsbyggande, medfinansiering och markåtkomst. Det är också då det tydliggörs hur förhandlingsarbetet ska läggas upp. Efter budöverlämningen har mottagarna ungefär en månad på sig att reagera.

- Det är en förhandling som nu tar sin början. Under eftermiddagen får vi besked om vilka åtaganden man förväntar sig från vår kommun och övriga Skåne, och vad staten är beredd att ta på sig. Det är först då vi får hela bilden klar för oss och vet hur vi kan gå vidare i förhandlingsarbetet, säger Bengt-Arne Persson, kommunchef i Hässleholms kommun.

Utvecklad infrastruktur tillsammans med attraktivitetshöjande åtgärder bidrar till att stad och landsbygd utvecklas positivit inom flera områden. Den demokratiska processen kring utbyggnad av ny stambana går nu in i en intensiv fas.

- Nu startar våra förberedelser för att få ut bästa möjliga effekt av kommande infrastruktursatsningar – satsningar som ger bättre regional kollektivtrafik och även kopplar upp oss mot omvärlden, säger Richard Heingard, infrastrukturstrateg i Hässleholms kommun.

Bilden: Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman presenterar den föreslagna sträckningen och stationer för höghastighetsjärnvägen.


För mer information kontakta:
Kommunalråd Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Kommunalråd Mats Sturesson (C), 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Oppositionsråd Pär Palmgren (M), 0451-26 83 75, 0709-81 83 75
Kommunchef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51
Utvecklingsstrateg infrastruktur Richard Heingard, 0451-26 82 58, 0721-80 99 63
Kommunikationschef Hanna Gardell, 0709-81 83 48

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument