Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor andel närproducerad mat serveras inom Hässleholms skola och omsorg

Hässleholms kommun kan presentera goda siffror för andelen närproducerad frukt, grönt och potatis som serveras inom skola, förskola och omsorg. För 2012 ligger andelen på över 75%. Det är kommunens leverantör, RP Frukt AB, som levererar statistiken och som dessutom välkomnar kommunens ambition att öka inköpen av närproducerade varor. 

Det var i maj 2010 i samband med förlängningen av nuvarande livsmedelsavtal som kommunstyrelsens arbetsutskott gav direktiv om att kommunen vid beställningar skulle prioritera produkter som följer svensk miljö-, livsmedels- och djurskyddslagstiftning. Ett direkt krav på närproducerat kan inte ställas i en upphandling enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), men direktiven till verksamheterna har visat sig ha god effekt.

Det finns ingen given definition på vad närproducerat innebär, men RP Frukt AB:s definition omfattar Skåne, Blekinge, Småland och Gotland. Enligt leverantörens statistik serverades år 2012 över 75% närproducerad frukt, grönt och potatis inom skola, förskola och omsorg i Hässleholms kommun.

- Det finns ett stort värde i att köpa av lokala och regionala leverantörer. Vi vill handla av producenter som kan garantera ursprung och så långt det är möjligt köpa varor som producerats enligt svenskt regelverk. Vissa medel är förbjudna i Sverige, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

Även om upphandlingsenheten inte har kunnat hitta några nationella jämförelsetal vill man lyfta och uppmärksamma det arbete som pågår i Hässleholm med att beställa säsongsmässigt och närproducerat.
- Det har varit positivt att ha en lokal leverantör som i stark konkurrens vunnit ett avtal och har ett stort sortiment närproducerat, säger upphandlingschef Rikard Muth.

RP Frukt AB har arbetat med att knyta till sig flera lokala producenter:
 - Vi välkomnar Hässleholms kommuns arbete med att öka andelen inköp av närproducerade varor. Det ligger i linje med vår framtidsvision. Vårt gemensamma arbete med inköp av lokala produkter stärker regionen och dess producenter, säger Anders Larsson, ansvarig för företagets offentliga affärer.

Enligt Livsmedelsverket kan man äta frukt, grönt och spannmål från andra länder utan att vara orolig. Men Livsmedelsverket har samtidigt gjort en undersökning som visar att bekämpningsmedelsresterna är betydligt mindre i svenskodlat frukt, grönt och spannmål jämfört med restsubstanserna i produkter från andra länder.

- Det är därför positivt att vår leverantör satsar på närproducerat, och det är bra att kunna informera föräldrar om vad som köps in till skolor och förskolor. Det finns många fördomar om vad som serveras, säger Britt-Marie Alenius, kostsamordnare inom barn- och utbildningsförvaltningen.

- En grundregel som vi jobbar med, är att så stor del som möjligt av frukt och grönt ska vara säsongsanpassat på våra menyer. Chansen att få närodlade produkter blir större då. Våra kockar har en kontinuerlig dialog med brukare, elever och gäster, och alla är överens om att närodlat både känns och smakar bättre, säger Sara Martinsson, kvalitetsutvecklare av kost inom omsorgsförvaltningen.

För närvarande pågår en ny livsmedelsupphandling för en period på två år med möjlighet till två års förlängning. Upphandlingen omfattar leverans av livsmedel för successiva uttag till förvaltningar, vård‐ och omsorgsboenden, skolor, fritidshem, förskolor och övriga enheter inom kommunerna Hässleholm, Kristianstad (vissa delar), Osby, Perstorp och Östra Göinge samt Hässleholm Teknik AB.

Syftet med upphandlingen är att säkerställa behovet av säkra leveranser av livsmedel för att kunna erbjuda god och näringsriktig kost under avtalsperioden. Här finns också särskilda krav på ekologiska produkter, utökade djurskyddskrav samt krav på rättvisemärkta produkter.

 

För mer information kontakta:
Rikard Muth, upphandlingschef, 0451-26 80 87
Birgitta Petersson, upphandlare, 0451-26 80 88
Britt-Marie Alenius, kostsamordnare inom barn- och utbildning, 0451-26 84 35
Sara Martinsson, kvalitetsutvecklare av kost inom omsorgsförvaltningen,
0451-26 87 38

Läs mer om barn- och utbildningsförvaltningens måltidsverksamhet: www.hassleholm.se/39732

Läs mer om omsorgsförvaltningens måltidsverksamhet: www.hassleholm.se/33372

Läs mer om Livsmedelsverkets undersökning: http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Bekampningsmedel/

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48