Följ Hässleholms kommun

Stefan Larsson tar tjänstledigt som förvaltningschef

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2017 16:00 CEST

Stefan Larsson (M), som är ny ordförande för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 augusti, begär tjänstledigt från sin tjänst som förvaltningschef under resten av mandatperioden.

Kommunchef Bengt-Arne Persson och förvaltningschef Stefan Larsson har under en tid fört samtal kring den situation som nu uppstått då Stefan Larsson är anställd som förvaltningschef för Hässleholms Fritid samtidigt som han har förtroendeuppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
- Stefan Larsson kommer att anhålla om tjänstledighet från sin tjänst som förvaltningschef under den period som han har uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Anledningen är att ingen av oss vill riskera att någon intressekonflikt uppstår, säger kommunchef Bengt-Arne Persson.

Stefan Larsson kommer under sin tjänstledighet från förvaltningschefstjänsten att arbeta på kommunledningskontoret med utredningar och kommunövergripande projekt.
- Stefan Larsson har de kompetenser som krävs för ett sådant uppdrag. Vi är glada att vi under en period nu kan dra nytta av Stefan Larssons erfarenhet och kunskap om vår kommun på ett bredare område, säger Bengt-Arne Persson.

Fritidsnämndens presidium fick under torsdagen information om förändringen och ställer sig positiva till förslaget om tjänstledighet och en tidsbegränsad anställning på kommunledningskontoret. Det har även förts en dialog med kommunalråden Pär Palmgren (M) och Robin Gustavsson (KD) samt oppositionsråd Lena Wallentheim (S).

Kommunchefen kommer att skriva fram ett ärende i frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott när den formella ansökan om tjänstledighet lämnats in. Kommunchefen har också fått i uppdrag att återkomma med förslag på tillförordnad förvaltningschef under Stefan Larssons tjänstledighet.

För mer information kontakta:
Kommunchef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51, 0709-81 80 51
Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande, 0451-26 83 75, 0709-81 83 75
Stefan Larsson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, 0451-26 82 50, 0709-81 82 50

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.