Följ Hässleholms kommun

Stark tillväxt för turismen i Hässleholm under 2016

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2017 11:13 CEST

Vandring på Hovdala. (Foto: Johan Funke) Gästrum på Svenstorps Gård. (Foto: Kristina Möster Nilsson)

Turismen i Hässleholms kommun omsatte närmare 1,1 miljard kronor under 2016, vilket motsvarar 2,7 procent av den totala omsättningen i kommunen. Turismen skapade även sysselsättning vilket motsvarar ca 790 årsverken. Detta motsvarar 3,6 procent av det totala antalet årsverken i kommunen. Turismen bidrog med ca 2,6 procent av kommunens totala BRP 2016.

Det går fortsatt bra för besöksnäringen i Hässleholms kommun. Antalet kommersiella gästnätter i Hässleholm har ökat med 6 procent och dagsbesöken med 7 procent mot 2015. Den totala turismomsättningen i Hässleholm omsatte över en miljard kronor och har därmed ökat med 10 procent jämfört med 2015.

De utländska gästnätterna i kommunen har ökat från 13 till 15 procent mellan 2015 och 2016, motsvarande rikssnitt för utländska gästnätter ligger på 25 procent 2016. Hässleholms största utlandsmarknad Tyskland har en fortsatt stabil tillväxt och har ökat med 17,8 procent, det samma gäller den danska marknaden som ökat med 11 procent.

Hässleholms satsning på destinationsutveckling tillsammans med Skåne nordost ingår i Tourism in Skånes långsiktiga strategi. Målet är att Skåne ska vara en internationellt attraktiv destination.
- Generellt är det en stark ökning av utländska gästnätter i Hässleholm med en blygsam ökning av svenska gästnätter på drygt 3 procent. Rapporten visar tydligt att arbetet i destinationsprocessen ligger i rätt linje, där tillväxten hos besöksnäringen finns på den utländska marknaden, säger Anna Nordstrand på tillväxtavdelningen vid Hässleholms kommun.


Källa: Kommunala turismeffekter Hässleholm kommun 2016 - HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne.

För mer information kontakta:
Mikael Kipowski, tillväxtchef
Tel 0451-26 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.