Följ Hässleholms kommun

Stabsarbetet trappas ner

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2020 15:52 CEST

Läget är stabilt inom kommunens verksamheter, även om coronapandemin pågår och påverkar. Krisledningsstaben trappar därmed ner till att ha möte varannan vecka från och med den 2 september. Om läget förändras kommer stabsarbetet att anpassas på nytt.

-Vi följer hela tiden utvecklingen av smittspridningen för att vara beredda att agera. Kommunens verksamheter har anpassat sig till ett nytt normalläge, och det gör att vi nu inte har samma behov av stabsmöten som tidigare, säger Bengt-Arne Persson, kommundirektör.

Samtliga förvaltningar och bolag kommer fortsättningsvis att rapportera in en lägesuppdatering varannan vecka för att bidra till en gemensam lägesbild. Kommunledningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att vara representerade på stabsmötena varannan vecka.

Krisledningsstaben har varit aktiverad sedan den 11 mars för att samordna det kommunövergripande krisledningsarbetet med anledning av coronapandemin.

För mer information kontakta:
Bengt-Arne Persson, kommundirektör
Tel 0451-26 80 51/0709-81 80 51

Calle Alm, stabschef
Tel 0451-26 65 42

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.