Följ Hässleholms kommun

Småföretagsbarometern 2016

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2016 07:53 CEST

Arbetet med att förenkla för våra företag i Hässleholm och Skåne Nordost ska både fortsätta och förstärkas. Bilden är från Glada Geten gårdsmejeri strax söder om Hässleholm. Foto: In Phokus by Funke

Konjunktur- och tillväxtprognoserna pekar uppåt. Och det är de små och medelstora företagen som är de största tillväxtmotorerna.

Småföretagsbarometern som tas fram av Företagarna är en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och sina förväntningar det närmsta året. Idag släpptes rapporten för 2016.

Det är fortsatt positiva tongångar i årets småföretagsbarometer! 70 procent av de skånska företagen tror på goda expansionsmöjligheter, orderingången har utvecklats positivt och sysselsättningstillväxten i Skåne har ökat. Speciellt inom industriföretagen har sysselsättningen ökat, men även tjänsteföretagen har positiv sysselsättningsväxt.

-Skåne Nordost sticker ut bland Skånes fyra regioner, förstärker näringslivssamordnare Roger Höjendal. Vi har Skånes bästa orderingång, bästa lönsamhetsutveckling och bästa sysselsättningsutveckling. Totalt sett ligger vi i topp i den sammanvägda konjunkturindikatorn där nettotal för sysselsättning, orderingång och omsättning adderats fortsätter Roger Höjendal.

Rapporten redovisar även ett antal tillväxthinder där de största upplevs vara tillgång på lämplig arbetskraft, höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens. Därutöver behövs det fortsatta insatser för att minska regelbördan och ge förbättrade möjligheter att delta i offentlig upphandling.

-Detta har vi tagit fasta på sedan tidigare och vårt arbete med att förenkla för våra företag i Hässleholm och Skåne Nordost ska både fortsätta och förstärkas, berättar näringslivssamordnaren. Det sker genom både större och mindre insatser, ett litet exempel är den upphandlingsträff vi strax har i Hässleholm tillsammans med Sveriges upphandlingsmyndighet, avslutar Roger Höjendal.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument