Gå direkt till innehåll
Skiss på planerad utformning av SiS nya ungdomshem i Hässleholm.
Skiss på planerad utformning av SiS nya ungdomshem i Hässleholm.

Pressmeddelande -

SiS skapar 80 nya jobb i Hässleholm

Hässleholms kommuns läge med god infrastruktur och tillgänglighet är en styrka. Detta är en av anledningarna till att Statens institutionsstyrelse (SiS) nu bygger ut sin verksamhet i Hässleholm.

Efter två års förberedelser, anpassning och planering lämnas nu bygglov in med byggstart nästa år. Redan idag arbetar 40 personer för SiS i Hässleholm, som här har sin verksamhet på Finjagatan. Satsningen från SiS innebär nyanställningar på upp till 80 personer.

Just läget i Hässleholm, med god infrastruktur, är en av anledningarna till att
SiS gett uppdrag till det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter att bygga ut verksamhetslokalerna i Hässleholm. Pendlingsmöjligheter och därmed tillgång till behörig personal är avgörande, vilket enligt SiS fungerar väl i Hässleholm.

- Vi är oerhört glada över 80 nya arbetstillfällen vilket har stor betydelse för oss i Hässleholm, säger Lena Wallentheim (S). Att SiS nu bygger ut sin verksamhet är mycket glädjande. Denna satsning tillsammans med andra kommande nyetableringar är viktiga för Hässleholms utveckling.

SiS har tillsammans med fastighetsägaren Specialfastigheter under en längre tid tittat på olika lösningar till expansion i Hässleholm. Ärendet har stämts av via Företagslotsen, vilket är den funktion dit företag vänder sig för hjälp vid etablering, ombyggnad eller andra kommunalt knutna företagsfrågor. Roger Höjendal, näringslivssamordnare i Hässleholms kommun, har Företagslotsen som ett av sina uppdrag.

- Specialfastigheter tog kontakt med oss och presenterade sitt behov. Företagslotsen är öppen för såväl stora som små företag och dess ärenden, men givetvis är detta ärende lite extra speciellt. Dels eftersom det handlar om ett större antal arbetstillfällen, men också eftersom ärendet berör fler förvaltningar än en vanlig företagslotsning, säger Roger Höjendal.

För att SiS ska kunna expandera sin etablering i Hässleholm behöver delar av intilliggande utemiljöanläggningar i skolområdet tas i anspråk. Det har därför varit viktigt att finna lösningar på hur dessa kan ersättas med nya. Lösningen innebär att Hässleholms kommun ska anlägga nya utemiljöanläggningar och att Specialfastigheter ska bekosta investeringen.

Ombyggnadsplan för utemiljön tas nu fram av tekniska förvaltningen i samarbete med skolan. Exempelvis kommer skolan utrustas med ny löpbana, plats för kulstötning, hoppgrop, klätterställning, släntrutschkana, lekbuskage med talrör, fotbollsplaner, streetbasketplan, flytt av p-plats och nya cykelställ.

Idag söker Specialfastigheter bygglov för utbyggnad av SiS verksamhet under 2017. 

För mer information kontakta:

Lena Wallentheim, kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun

Tfn/mobil: 0451-26 83 71, lena.wallentheim@hassleholm.se

Roger Höjendal, näringslivssamordnare i Hässleholms kommun.

Tfn/mobil: 0451-26 72 29 / 0709-71 72 29, roger.hojendal@hassleholm.se

Läs mer:

www.stat-inst.se

www.specialfastigheter.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48