Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så hjälper Hässleholms kommun flyktingar från Ukraina

Hässleholms kommun arbetar med förberedelserna för att mottagandet av flyktingar från Ukraina ska bli så bra och säkert som möjligt. Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Sverige och kommunen hjälper till bland annat genom att erbjuda akutboende.

Boende
Det är Migrationsverkets uppdrag att erbjuda bostad till alla som söker asyl i Sverige. Hässleholms kommun har erbjudit Migrationsverket att stödja inventeringen av tillgängliga boendeplatser i vår kommun. Det finns i nuläget 30 rum och 7 lägenheter i kommunal regi, samt 300-400 sängplatser fördelade på ett par privata anläggningar som deltar i Migrationsverkets upphandling. I dagsläget är ingen av dessa platser utnyttjade. Utöver ovanstående har kommunen samlat ihop ett 50-tal initiativ från privatpersoner med allt från lägenheter till enskilda rum.

- Hässleholms kommun gör sitt yttersta inom givna ramar för att vara med och bidra till ett så bra och säkert flyktingmottagande som möjligt, säger Richard Heingard som nu arbetar kommunövergripande med flyktingmottagandet.

I nuläget är det inte aktuellt med akutboende i till exempel idrottshallar här. Migrationsverket upphandlar tillfälliga bostäder där det också finns mat och annan service. Är du fastighetsägare eller uthyrare? Läs mer hos Migrationsverket:

Information till fastighetsägare och uthyrare - Migrationsverket

Boende hos privatpersoner
Det är många privatpersoner som av omtanke och solidaritet vill erbjuda boende till flyktingar. När kommunen och andra myndigheter förmedlar bostäder måste de dock vara säkra utifrån bland annat brandskydd, risk för utnyttjande eller trafficking och andra risker. Det är inte möjligt att hinna med att säkra enskilda rum och privata boenden nu, utan kommunen hjälper till genom att hitta andra alternativ i samverkan med Migrationsverket.

- Det är tacksamt med alla hässleholmare som nu visar omtanke och handlingskraft. Kommunen kan tyvärr inte hjälpa till med att samordna detta, utan det får ske i dialog med frivilligorganisationerna, säger Richard Heingard.

Ensamkommande barn
Hittills har det inte kommit några barn utan vårdnadshavare från Ukraina till Hässleholms kommun, men socialförvaltningen är förberedd för mottagandet som kan behövas framåt. Barnen ska registreras hos Migrationsverket som i sin tur kontaktar socialförvaltningen för att bedöma situationen, för att säkerställa att inget barn far illa.

- Vi ser gärna att man kontaktar oss om man är intresserad av att bli familjehem, säger Sus Lantz, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Bli familjehem! - Hässleholms kommun (hassleholm.se)

Skolan
När barnen är registrerade hos Migrationsverket har de rätt att gå i skolan, och då introducerar kommunen dem i skolans verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett för att kunna ta emot de barn som ska skrivas in i skolan och beredskap finns för att öppna upp fler lokaler.

- Vi har börjat att introducera ett fåtal elever från Ukraina och vi förbereder för att välkomna fler. Vi kan inte förutsäga vilka skolor som kommer att ta emot nya elever, utan vi ska se till att ha beredskap för ett bra mottagande oavsett var det blir, säger Niklas Persson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Ekonomiskt stöd till flyktingar
Den som registrerar sig hos Migrationsverket får rätt till en ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande. Det är Migrationsverket som ansvarar för och betalar ut ersättningen. Nu har Migrationsverket en e-tjänst för att underlätta registreringen.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket

För de personer som ännu inte har registrerat sig hos Migrationsverket eller i de fall när Migrationsverket inte kan erbjuda ett boende där mat ingår, kan det uppstå akuta situationer där man inte kan uppfylla grundläggande behov som exempelvis mat för dagen.

- I Hässleholm får dessa personer vända sig till oss på arbetsmarknadsförvaltningen som gör en bedömning kring behov och hur dessa kan tillgodoses i väntan på att Migrationsverket övertar ansvaret, säger Veronica Öhrvik, förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen.

Den som väljer att vistas i Sverige under turistvisum står själv för boende och mat under de 90 dagarna de kan vistas här.

Risker i en utsatt situation
Det är många kvinnor och barn som flyr undan kriget och det finns risk för att de utnyttjas i denna utsatta situation. Om du ser något misstänkt kan du som vanligt kontakta socialförvaltningens mottagningsenhet via telefon 0451-26 70 50. Telefontider är: måndag - fredag 10.00 - 11.30 samt 13.00 - 14.30. Du kan också använda e-tjänsten för orosanmälan. I akuta situationer ska du kontakta Polisen.

Anmälan om oro för barn och vuxna (hassleholm.se)

Hjälp från dig som privatperson
Om du som privatperson kan erbjuda boende, mat, kläder eller leksaker kan du kontakta lokala hjälporganisationer. Kommunen har tagit initiativ till ett nära samarbete kring flyktingmottagandet med ett antal frivilligorganisationer i Hässleholm med omnejd, inledningsvis med de större organisationerna som Röda Korset, Frivilliga Resursgruppen (FRG) och Svenska kyrkan.

- Respektive organisations särskilda resurser och kompetenser stärker tillsammans de gemensamma insatser som sannolikt kommer att krävas om flyktingvågen tilltar i stor utsträckning och på kort tid, säger Richard Heingard.

För mer information kontakta:

Richard Heingard, kommunledningsförvaltningen
Tel: 0451-26 80 55

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48