Följ Hässleholms kommun

S, V, MP och C är överens om att styra Hässleholms kommun

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2014 15:24 CEST

Pressmeddelande från gruppledarna i S, V, MP och C:
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet har beslutat sig för att tillsammans ta ansvar för att styra Hässleholms kommun.

"Vi har haft möten i våra respektive partier, och våra medlemmar har nu gett oss mandat att gå vidare i den här konstellationen, alltså S, V, MP och C. Vi är det största blocket och är beredda att ta ansvar för att styra Hässleholms kommun.

Mot bakgrund av att S, V och MP la fram en gemensam oppositionsbudget föll sig det samarbetet naturligt. S har tidigare haft ett välfungerande samarbete med C i flera mandatperioder i Hässleholms kommun, vilket också gjorde C till en naturlig part att bjuda in i samtalen. 

Vi är fullt medvetna om att vi med våra 30 mandat inte får full majoritet i kommunfullmäktige. Det var nog allas önskan att kunna bilda en stark majoritet under den här mandatperioden, men som valresultatet ser ut är det väldigt svårt. Vi är öppna för att föra samtal och försöka hitta gemensamma lösningar i de större frågorna och på så vis kunna driva igenom förslag för kommuninvånarnas bästa. Vi vet också att det finns en bred politisk samsyn i många viktiga och långsiktiga framtidsfrågor.

Samtalen fortsätter vad gäller regeringsdeklaration och hur de politiska uppdragen ska fördelas. Detta kommer att presenteras löpande.

Vi kommer att föreslå att arbetsutskotten utökas från tre till fem ledamöter i såväl kommunstyrelsen som socialnämnden, så som det ser ut i barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden idag. Vi vill öppna upp för insyn och delaktighet och ge alla blocken samma möjligheter genom att erbjuda en plats i arbetsutskotten till kommunstyrelsen och de stora nämnderna. Det är som vi ser det en mycket viktig demokratisk fråga."

För mer information kontakta:
Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Per-Åke Purk (V), 0703-99 38 88
Dolores Öhman (MP), 0765-99 17 60
Mats Sturesson (C), 0709-81 89 17

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument