Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Resultat från mätningen av företagsklimatet 2020

Den 23 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking kring företagsklimatet i landets alla kommuner. Hässleholms kommun förbättrar rankingen med en placering detta år i mätningen jämfört med föregående år. 

Svenskt Näringsliv presenterar varje år sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 17 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking vilar på två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under årets första kvartal och en tredjedelstatistik från SCB och UC. I enkätundersökningen har 181 företag från Hässleholms kommun svarat. Totalt vid årsskiftet hade Hässleholms kommun 5 470 företag.

Som helhet har Hässleholms kommun klättrat en placering i rankingen jämfört med föregående år och ligger nu på plats 237. I årets mätning har ett flertal nya rankingsfaktorer tillkommit och en fullständig jämförelse med förra årets mätning är därför inte möjlig. Likväl visar årets mätning ett förbättrande för kommunen inom 6 av mätningens 17 rankingfaktorer – där 6 av dessa är nytillkomna för 2020 års mätning.

Bäst resultat återigen inom infrastruktur

Den största ökningen för kommunen i årets mätning har skett inom Tillgång till kompetens. I årets mätning ökar denna mätningsfaktor med hela 65 placeringar jämfört med föregående år vilket i årets mätning ger delplaceringen 135 av 290. Två andra områden i årets mätning där kommunen klättar är Konkurrens från kommunens verksamheter (en ökning med 23 delplaceringar) samt Service och bemötande (en ökning med 14 delplaceringar).

Trots en vag nedgång i placering jämfört med 2019, så är det återigen området Vägnät, tåg och flyg med delplaceringen 55 (av 290) där Hässleholms kommun erhåller bäst resultat för 2020. Tätt efter följer området Kommunalskatt, med årets delplacering 63. Bland årets nya rankingsfaktorer placerar sig kommunen bäst inom området Jobb i kommunen (delplacering 123).

Områdena Tjänstemäns attityder till företagande (delplacering 267) samt Kommunpolitikernas attityder till företagande (delplacering 258) ligger lågt i årets resultat.

Arbetet för ett starkare företagsklimat

Kommunstyrelsens ordförande, Lars Johnsson (M), framhäver vikten av att fortsätta vara lyhörd inför näringslivet:

- Årets mätning visar att kommunens aktiva arbete för att förbättra företagsklimatet i Hässleholms kommun är en ständig process där lyhördhet och kommunikation är två viktiga element. I våras när Covid-19-krisen bröt ut visade kommunen på tydlighet och handlingskraft i tidigt skede. God dialog och samarbete med såväl företag som redan verkar här, som för företag som startar upp eller etablerar sig här, är en nyckel för att vi ska kunna fortsätta att stötta och utveckla vårt lokala näringsliv. Våra företag utgör grunden för välstånd i Hässleholms kommun och därför är det viktigt att kommunen upplevs som en serviceinriktad kommun.

-Genom kommunens myndighetsutövning ska Hässleholms kommun fortsätta med att bistå med ett gott bemötande och bra service, vare sig det är mot företag eller privatpersoner. Årets mätning ger en indikation på förbättringsmöjligheter inom detta område, där förenkling och lyhördhet fyller en viktig funktion i kommunens myndighetsuppdrag, säger kommunstyrelsens vice ordförande Hanna Nilsson (SD).

- Kompetensutveckling och -försörjning är en viktig del för kommunens företag och därför är det glädjande att se att fler företag upplever att det går att hitta god kompetens i kommunen, då detta upplevs som en ständig utmaning för vårt näringsliv, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S).

- Givetvis är det positivt att Hässleholms kommun ökar i mätningen, om än bara en placering. Det är glädjande att se att klättringen till stor del beror på tillgången till kompetens. Under våra kontinuerliga företagsbesök lyfter företagen ofta utmaningen om att hitta rätt kompetens för att utveckla sin verksamhet. Detta är ett område där vi nu i företagsklimatsrankingen förbättrat oss tre år i rad, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48