Gå direkt till innehåll
En mångfald av verksamheter Foto: Pixabay
En mångfald av verksamheter Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Positiv tillväxt i näringslivet i Hässleholms kommun

Positiv tillväxt i näringslivet i Hässleholms kommun – det visar den nya rapporten från Improvera AB. 2021 startade 378 nya företag i Hässleholms kommun och 22 av de 30 största aktiebolagen ökade sin omsättning.

Högre nettotillväxt 2021

Verksamhetsåret 2021 visar på flera positiva förändringar i näringslivet, däribland en 2,5% nettotillväxt vilket är både högre än föregående år och i nivå med riksgenomsnittet. Totalt startade 378 nya företag i kommunen under 2021. Nystarter har skett inom alla företagsbranscher, men över en tredjedel av de nystartade företagen var tjänsteföretag.

22 av de största 30 aktiebolagen i kommunen ökande sin omsättning 2021.

Flest företag inom branscherna tjänsteföretag och gröna näringar

Rapporten visar även hur fördelningen av branscher ser ut i kommunen och fördelning på storleksklasser samt vilka branscher som sysselsätter flest människor. Flest företag finns inom branscherna tjänsteföretag och inom gröna näringar. Hässleholms kommun skiljer sig från riket framför allt inom två branschsegment.

-I Hässleholm så är andelen företag inom gröna näringar 12% högre än Sverigesnittet och vad gäller andelen tjänsteföretag så är den 12 % mindre i Hässleholms kommun än Sverigesnittet. Vi kan även se att Hässleholms kommun har en något större andel företag inom bygg och transport och tillverkning jämfört med riket och andra större städer, säger Sandra Holm, Näringslivsutvecklare i Hässleholms kommun.

Hässleholms kommun hade per den 31 december drygt 5 700 företag och över 6 100 arbetsställen.

Motståndskraftigt näringsliv

Rapporten ger en övergripande bild och status för näringslivet och även komplexiteten och utmaningar kopplat till kommunens näringslivsstruktur.

-Vårt näringsliv har varit mer motståndskraftiga i pandemin jämfört med Sverige och större städer tack vare den strukturen vi har, säger Stefan Larsson, tillväxtchef Hässleholms kommun.

Hässleholms kommun har en större andel äldre företag än Sverigesnittet som har gedigen erfarenhet och är väl utrustande när samhällskriser sker.

-Vårt näringsliv är grunden för välstånd och utveckling och vi hoppas fler vill läsa rapporten , säger Stefan Larsson, tillväxtchef Hässleholms kommun.

Rapporten finns tillgänglig på kommunens hemsida för alla att ta del av.

Kort näringslivsfakta

  • Antal företag 5 708 st
  • Antal nystartade företag 378 st
  • Antal konkurser 23 st (+5 %)
  • Nettoförändring 137 företag (+2,5 %)
  • 22 av största 30 AB ökar sin omsättning
  • Bergendahl Food AB största aktiebolaget (oms. 10 120 mkr)

Bakgrund

I början av året får Hässleholms kommun en sammanställning över näringslivets struktur och verksamhetsåret som varit från Improvera AB, som är en agentur för UC affärsinformation AB. Rapporten belyser förändringar som skett och ger även en övergripande bild över hur sammansättning av företag ser ut i kommunen i sin helhet. Företagsstatstiken jämförs med ett Sverigegenomsnitt och större städer för att visa hur näringslivet i Hässleholm kommun ser ut och förflyttar sig i jämförelse till dessa.

Kontaktuppgifter

Stefan Larsson, tillväxtchef

Telefon: 0451-26 72 25

Sandra Holm, näringslivsutvecklare

Telefon: 0451-26 83 53

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Sandra Holm

Näringslivsutvecklare 0451-26 83 53