Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Omsorgsnämnden i Hässleholms kommun ser över rutiner efter kritik från JO

Justitieombudsmannen (JO) ger omsorgsnämnden i Hässleholms kommun kritik för att inte ha hanterat skrivelser från en medborgare som överklaganden.

En medborgare har anmält omsorgsnämnden till JO för att vederbörandes reklamationer avseende beslut om avgifter för hemtjänstinsatser inte har besvarats. JO konstaterar att handläggningen är felaktig och ger omsorgsnämnden kritik.

Nämnden har påbörjat ett arbete med att säkerställa att hanteringen av överklaganden sker enligt förvaltningslagens bestämmelser.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48