Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Omsorgsnämnden anmäler enligt lex Maria

En patient flyttade tillfälligt till ett korttidsboende då den vård och omsorg som behövdes inte kunde ges i hemmet. På korttidsboendet bedöms patienten inte ha fått en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Omsorgsnämnden väljer nu att göra en lex Maria-anmälan samtidigt som åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten genomförs.

När patientens personliga assistenter skulle förnya sina delegeringar nådde de inte godkänt på kunskapsprovet. För att säkerställa att patienten fick den vård och omsorg som behövdes vårdades patienten tillfälligt på ett korttidsboende. I samband med flytten uppmärksammades att det funnits brister i den medicinska vård som getts i hemmet.

På korttidsboendet hade patienten som sondmatas och är insulinbehandlad diabetiker högt blodsocker. Trots det togs inga vitalparametrar på patienten för att säkerställa att dessa värden var normala, ingen sjuksköterska bedömde patienten och ingen läkare konsulterades avseende det förhöjda blodsockret.

Efter några dagar på korttidsboendet försämrades patienten som blev inlagd på sjukhus där patienten efter några dagar avled. Om ett snabbare medicinskt omhändertagande hade förändrat utgången går inte att bekräfta.

- Även om det inte går att konstatera att utgången hade förändrats vid ett snabbare medicinskt omhändertagande bedöms händelsen som allvarlig och har anmälts enlig lex Maria. Förvaltningen arbetar redan enligt en långsiktig åtgärdsplan för att säkerställa patientsäkerheten. Det gör att sannolikheten för att en liknande händelse ska ske igen bedöms som reducerad. I den direkta närtiden är inte risken helt eliminerad så även direkt riktade åtgärder vidtas för att åtgärda det som brustit, säger Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

För mer information, kontakta:

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Tel: 0451-26 88 21

E-post: birgitta.ljungbeck@hassleholm.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

  Presskontakt

  Hanna Gardell

  Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

  Emma Ragnarsson

  Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48