Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Omsorgsförvaltningen rättar till rutin för anmälningar enligt Lex Sarah

Omsorgsförvaltningen i Hässleholm har under förra veckan förbättrat sin rutin för Lex Sarah-rapporter samt Lex Sarah-utredningar. Orsaken är att det har uppdagats att det tidigare har funnits en felaktig rutin när det gällde diarieföring av de aktuella handlingarna.

Inom omsorgsförvaltningen omgärdas många uppgifter av sekretess. Den finns för att skydda våra brukare, som i många fall befinner sig i utsatta livssituationer. De som har sin hjälp från personal inom omsorgsförvaltningen ska aldrig behöva oroa sig för att personuppgifter eller uppgifter om levnadsförhållanden som kan peka ut enskilda, kommer till allmän kännedom. Detta sitter i ryggraden på alla som jobbar inom omsorgsförvaltningen.

I förra veckan visade det sig att denna strävan har gjort att förvaltningen tyvärr har utvecklat en felaktig rutin vad gäller Lex Sarah-rapporter samt Lex Sarah-utredningar. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), måste inkomna rapporter och utredningar som upprättats enligt Lex Sarah alltid diarieföras, men i mars 2020 upphörde dessa handlingar att diarieföras inom omsorgsförvaltningen. Först i juni 2022 har detta fullt ut åtgärdats och nu diarieförs åter allt som rapporteras och utreds enligt Lex Sarah. Det hela upptäcktes när Nyhetsbyrån Siren inkom med en begäran om att få ta del av en förteckning över Lex Sarah-rapporter som inte hade diarieförts korrekt.

­– Jag vill understryka att vi inte på något sätt har haft den här hanteringen i syfte att dölja något, utan att vår tanke har varit att enskildas uppgifter inte skulle komma ut på fel sätt. Men när vi förstod att hanteringen var felaktig rättade vi till det direkt, och vi är glada att detta har framkommit så att vi har kunnat komma till rätta med det som har blivit fel, säger Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Den felaktiga hanteringen uppstod under en tidigare förvaltningschef och fortgick sedan på grund av stor organisationsförändring och flera chefsbyten i ledningen. Däremot har förvaltningen hela tiden arbetat med samt utrett och bedömt alla Lex Sahror. Från och med fredagen den 17 juni diarieförs alla handlingar som upprättas enligt Lex Sarah. Det är också viktigt att den felaktiga rutinen inte har gällt anmälningar enligt Lex Maria, som hela tiden har diarieförts korrekt.

– Lex Sarah är en väldigt viktig lagstiftning som finns till för att omsorgspersonal ska kunna larma om allvarliga missförhållanden. Alla som jobbar hos oss är skyldiga att rapportera enligt Lex Sarah när det behövs och vi uppskattar verkligen att det görs, eftersom det är så vi kan förbättras. Vi ber om ursäkt både till allmänheten och till våra anställda för att vi inte har hanterat dessa viktiga handlingar på rätt sätt, säger Åsa Ollerstam Lundh.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Michell Grönlund

Kommunikatör 070-971 75 05