Gå direkt till innehåll
I Nelly Nilsson Nybergs skiss blandas staden, landsbygden och naturen; “En uppdiktad tecknad kartbild med landmärken från vår stad och dess omnejd”. Skissen ska bearbetas och anpassas för att så småningom gjutas i brons.
I Nelly Nilsson Nybergs skiss blandas staden, landsbygden och naturen; “En uppdiktad tecknad kartbild med landmärken från vår stad och dess omnejd”. Skissen ska bearbetas och anpassas för att så småningom gjutas i brons.

Pressmeddelande -

Nytt pris ska främja samtalet om våra byggnader och livsmiljöer

Hässleholms kommun har ett nytt stadsbyggnadspris som ska delas ut för första gången på Hässleholms galakväll i höst. Nomineringarna öppnar efter sommaren, men redan nu är det klart att Nelly Nilsson Nyberg formger prisplaketten.

Stadsbyggnadspriset kan delas ut till en ny byggnad eller till en byggnad som är restaurerad eller ombyggd. Eller så kan priset delas ut till en utomhusmiljö som ett torg eller en park. Under hösten kommer du att kunna nominera din favorit, där sen en jury väljer ut det bästa bidraget.

- Bedömningen kommer utgå ifrån det som är estetiskt tilltalande och som bidrar till en bra helhet. Juryn kommer att titta på placering och utformning, hur man har tagit hänsyn till stads- och landskapsbilden och värnat om natur- och kulturvärden, säger Kenny Hansson (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Stadsbyggnadspriset består av ett hedersomnämnande, diplom och en bronsplakett. Efter en utvärdering av intresseanmälning om att få utforma priset, föll valet på en lokal formgivare och illustratör.

- Alla inkomna intresseanmälningar var av hög kvalitet, men bedömningsgruppen var eniga om tilldelningen. Nelly Nilsson Nyberg har med en spännande och detaljrik skiss fångat kopplingen mellan Hässleholms stad och landskap på ett karaktäristiskt, grafiskt och lekfullt sätt, säger Helena Östling, chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

- Jag blev verkligen glad över beskedet att min skiss valts ut. En så fin känsla att få chansen att tolka Hässleholms stad och land och utforma en grund till detta pris. Ett spännande uppdrag och ett helt nytt material att förhålla mig till, säger Nelly Nilsson Nyberg.

Tanken med stadsbyggnadspriset är att det ska ge drivkraft till att skapa goda livsmiljöer i vår kommun, såväl i staden och tätorterna som på landsbygden. Priset är också till för att inspirera till samtal om de miljöer och byggnader vi har här, vad vi hässleholmare tycker är god arkitektur och hur det som byggs påverkar vardagen och livet här. Kommunen vill öppna upp för samtal med medborgare, näringsliv, exploatörer och andra intresserade om vår gemensamma livsmiljö.

- Ju fler vi är som engagerar oss i samtalet om stadsbyggnad och arkitektur, desto fler perspektiv synliggörs – det bidrar till en hållbar utveckling av vår kommun, säger Kenny Hansson (M).

Hur du nominerar din favorit, vilka kriterier som gäller och mer information om priset kommer i slutet av augusti.

För mer information kontakta:
Kenny Hansson (M), ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Telefon: 0703-75 91 35

Nelly Nilsson Nyberg, formgivare och illustratör
Telefon: 0706-78 71 11


Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48