Följ Hässleholms kommun

Nyrekryteringar stärker Hässleholms satsning på näringsliv

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2017 10:00 CEST

Hässleholms kommun gör två profilrekryteringar genom att anställa destinationsutvecklaren Anna Nordstrand och näringslivsutvecklaren Jimmy Håkansson.

- Jag är mycket glad att vi lyckats rekrytera Anna och Jimmy. Det innebär att vi kan fortsätta vår ambition att förenkla för företag och att få in fler företag i fler branscher, säger Mikael Kipowski, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

Hässleholms tillväxtavdelning arbetar med övergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor för Hässleholms kommun. Avdelningen ansvarar bland annat för näringslivsutveckling, attraktivitet, infrastruktur/kollektivtrafik och internationella frågor. De två rekryteringar som görs nu förstärker näringslivsarbetet där även besöksnäring/turism ingår.

Anna Nordstrand har sedan en tid tillbaka arbetat på Turistbyrån i Hässleholm, bland annat med den affärsplan som nu har tagits fram för att öka omsättningen i besöksnäringen. Anna har en bakgrund i outdoor-turism, som är ett av de prioriterade områden som Hässleholm har fokus på i affärsplanen.

- Jag ser fram emot att få representera Hässleholm i Skåne nordost-samarbetet och driva destinationsutvecklingsprocessens arbete framåt tillsammans med vår besöksnäring. Hållbarhetsperspektivet är något jag tar med mig in i rollen som destinationsutvecklare. Detta är en förutsättning för att Hässleholm och Skåne ska vara en långsiktig och konkurrenskraftig destination, säger Anna Nordstrand.

Jimmy Håkansson är i dag affärsrådgivare i Nyföretagarcentrum i Hässleholm och Krinova Incubator & Science Park. Jimmy har tillsammans med en engagerad styrelse utvecklat Nyföretagarcentrum till ett av landets bästa.

Jimmy har också en bakgrund som entreprenör då han framgångsrikt byggde upp Intersport innan han sålde av verksamheten. Som näringslivsutvecklare i Hässleholm kommer han att ha tydligt fokus på att utveckla kommunens företagsklimat och satsning på nyetableringar.

- Det känns riktigt bra att få komma hem till Hässleholm och jobba med utveckling av näringslivet. Mina år som företagare och affärsrådgivare har gett mig insikter som jag kan ta med mig in i arbetet. Hässleholm har redan grundat för möjligheten att bli ett förstahandsval för både nyetablering av företag och nya invånare i framtiden, säger Jimmy Håkansson.

Anna Nordstrand och Jimmy Håkansson kommer att starta sina anställningar under augusti månad.

För mer information kontakta:
Mikael Kipowski, tillväxtchef Tel. 0451-26 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.