Gå direkt till innehåll
Fotograf: Helen Clargården
Fotograf: Helen Clargården

Pressmeddelande -

Nya avgifter inom omsorgen

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt, samlat regelverk för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2020.

- Det nya regelverket säkerställer att omsorgsnämndens brukare och vårdtagare erhåller en enhetlig och rättssäker handläggning utifrån ett modernt regelverk, säger förvaltningschef Anneli Larsson.

Kommunfullmäktige har antagit förslaget om ett nytt, samlat regelverk för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2020. I det nya regelverket har samtliga tidigare fattade beslut inom avgiftsområdet sammanförts till ett dokument. Därmed upphävs nuvarande beslut.

Det nya regelverket för avgiftshandläggning säkerställer:

* Att omsorgsnämndens brukare och vårdtagare erhåller en enhetlig och rättssäker handläggning utifrån ett modernt regelverk.

* Att alla avgifter är samlade i ett beslut för en tydligare överblick.

* Att alla avgifter är relaterade till prisbasbeloppet.

Brukare som har en beviljad insats från omsorgsförvaltningen kommer att få ett informationsbrev om det nya regelverket hemskickat.

Nytt regelverk för säker hantering

Det nya regelverket för avgiftshandläggning innebär bland annat:

* Att en generell höjning av minimibeloppet för brukare 18 - 60 år kommer att ske med 10 procent utöver det som anges i lagen. Minimibeloppet år 2020 blir 5 873 kr/månad för brukare 18 - 60 år.

* Att avdraget på minimibeloppet knyts till en procentsats, denna är 9 procent. Gäller brukare på särskilt boende/bostad med särskild service.

* Att en hyreshöjning kommer att ske fr.o.m. 1 januari istället för 1 april. Omsorgsförvaltningen kommer att följa Hässlehems hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Gäller brukare på särskilt boende/bostad med särskild service.

* Att planerad hemtjänst som brukaren inte avbeställt minst 24 timmar i förväg debiteras med en avgift motsvarande en halv timmes utförd hemtjänst.

* Att en installationsavgift för trygghetslarm införs.

* Att utryckningar med anledning av att trygghetslarm utlöst kommer att omfattas av avgiften för hemtjänst. Avgiften gäller den tid som personal är hos brukaren.

* Att delegerad hemsjukvård debiteras enligt hemtjänsttaxan. De brukare som idag enbart har delegerad hemsjukvård kommer under 2020 att erhålla 67 procent i rabatt under januari – juni och därefter 33 procent i rabatt under juli – december. Beviljas brukaren under denna tidsperiod annan hemtjänst, service eller omvårdnad, förfaller rabatten och debiteras fullt ut för den debiterade tiden enligt hemtjänsttaxa.

För mer information kontakta:

Anneli Larsson, Förvaltningschef
Tel 0451-26 87 01, anneli.larsson@hassleholm.se

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48