Följ Hässleholms kommun

Ny utredning stärker Hässleholm som huvudalternativ för höghastighetståg

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2014 12:13 CET

Det planeras för en ny stambana för höghastighetståg på sträckan Stockholm – Malmö. Utredningen ”Ny station för höghastighetståg i Hässleholm” visar att en sträckning med station i Hässleholm är ett bra huvudalternativ. Stationen planeras genom att man bygger upp den cirka tolv meter över marken och samtidigt skapar en stadsmässig entré med butiker och caféer på västra sidan av Hässleholms stad.

Hässleholm har tidigare identifierats som ett möjligt stationsalternativ för den nya stambana som dras från Stockholm, genom Småland och Skåne till Malmö. Utredningens slutsatser stärker Hässleholm C som ett huvudalternativ.  Järnvägens ovanligt raka sträckning i nord-sydlig riktning möjliggör att en höghastighetsstation kan byggas bredvid den befintliga järnvägsstationen.

Hässleholm är dessutom en järnvägsknut med anslutningar i fem riktningar och har en mycket god koppling till nordöstra och nordvästra Skåne, Blekinge, södra Småland och med en framtida förlängning av Pågatågstrafiken, även till södra Halland. En höghastighetsstation i Hässleholm skulle få ett unikt upptagningsområde för byten till och från nya stambanan, med goda utvecklingsmöjligheter av bostäder och arbetsplatser.

Stationen placeras i utredningen på en cirka tolv meter hög bro genom samhället, i västra delen av stationsområdet. Mot Magasinsgatan i bottenplan föreslås en stadsmässig entré med butiker och caféer. På andra våningen föreslås vänthall och nya plattformsförbindelser över bangårdsområdet. I stationshuset ryms även affärslokaler, och det finns möjlighet att skapa ett kongresscenter eller liknande. En ny höghastighetsstation skulle bli en motor för stadsutvecklingen i Hässleholm och anslutande orter.

Om Hässleholm får en höghastighetsstation innebär det att restiderna kortas till drygt 2 timmar till Stockholm, dryga halvtimmen till Malmö C, under timmen till Köpenhamn och 26 minuter till Växjö.

- Den nya stambanan blir oerhört viktig för näringslivet och ett antal riktigt stora arbetsgivare i vår närhet. Därför är det förstås mycket positivt att utredningen nu visar att en sträckning med station i Hässleholm är fullt möjlig, säger kommunalråd Pär Palmgren (M).

- En höghastighetsstation i Hässleholm kommer att få stor betydelse för hela regionen och även in i Blekinge och södra Småland. Hässleholm är en unik knutpunkt som täcker in ett stort arbetsmarknadsområde, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

- Vi vet att det saknas bostäder, och vi kommer nu att sätta in all kraft på att få igång bostadsbyggandet i Hässleholms kommun. En höghastighetsstation skulle ge helt nya utvecklingsmöjligheter och göra Hässleholm till en naturlig del av Öresundsregionen, säger oppositionsråd Lena Wallentheim (S).

Bilaga: Utredningen ”Ny station för höghastighetståg i Hässleholm” samt illustrationer, Kreera samhällsbyggnad i samarbete med Mandaworks.

För mer information kontakta:
Kommunalråd Pär Palmgren (M), 0451-26 83 75, 0709-81 83 75
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Oppositionsråd Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Tillväxtchef Mikael Kipowski, 0451-26 72 25, 0709-71 72 25
Kreera samhällsbyggnad, Patrik Sterky, 040-17 65 52, 070-356 55 62

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument