Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny tågverkstad i Hässleholm möjliggör dubblering av kollektivtrafiken och fler jobb till kommunen

Hässleholms kommun och Jernhusen planerar att utveckla en ny underhållsdepå för tåg i Hässleholm. Idag beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att underteckna en avsiktsförklaring om samarbete med Jernhusen för att skapa en underhållsdepå som ska serva tåg från hela Skåne och Öresundsregionen. Satsningen ger många nya arbetstillfällen till Hässleholms kommun och regionen.

Resandet inom Öresundsregionen har genomgått stora förändringar i och med öppnandet av Öresundsbron. Skånetrafikens framtidsplan ”Tågstrategi 2037” indikerar att resenärsökningen i Öresundsregionen förväntas fördubblas fram till år 2020, främst inom lokaltågsystemet. Detta medför att antalet tåg ökar och därigenom behövs fler depåer.

Fastighetsbolaget Jernhusen har stor erfarenhet av att utveckla, bygga och förvalta underhållsdepåer. Depån i Hässleholm kommer att vara konkurrensneutral, dvs öppen för alla, samtidigt som tågoperatörer och trafikhuvudmän får möjlighet att upphandla sitt tågunderhåll i konkurrens för lägre kostnader.

– Jernhusen erbjuder underhållskapacitet genom rätt design, struktur och affärsmodell och då är placeringen mycket viktig. Därför är vi mycket glada för samarbetet med Hässleholm som vi ser som en strategisk punkt för en ny depå för Skåne och Öresundstrafiken, säger Daniel Daagarsson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Jernhusen och Hässleholms kommun tecknar en avsiktsförklaring om att tillsammans utreda förutsättningarna och bästa placeringen av en depå i kommunen.  Jernhusen arrangerar även en arkitekttävling för att få bästa möjliga utformning till sina framtida depåanläggningar.

– Vi är mycket glada över att få vårt strategiska läge bekräftat och kunde inte få en bättre samarbetspartner än Jernhusen, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

– Genom depån i Hässleholm utvecklas servicen till tågresenärerna i regionen. En ökad kollektivtrafik är dessutom positiv ur klimatsynpunkt, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

– Samarbetet med Jernhusen om en depå och den tidigare annonserade kombiterminalen är mycket positivt för jobben och kommunens läge som en betydelsefull del i Skåne, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (S).

För mer information:
Urban Widmark, kommunstyrelsens ordf, Hässleholm, 0451-268378, 0709-818378
Charlotte Fogde Andréasson, kommunikations- och marknadschef, Hässleholm, 0709-717229
Ulf Kruse, Affärsområde Depåer, ulf.kruse@jernhusen.se, 0702-805508

Hässleholms kommun har drygt 50 000 invånare och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen är helägt av svenska staten. Jernhusen har ca 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 280  fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 8,9 miljarder kronor

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48