Följ Hässleholms kommun

Ny förskola öppnar i Tyringe

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2016 17:04 CEST

Stallbacken är en ny förskola som öppnade i Tyringe i början av augusti. Den officiella invigningen hålls torsdagen den 25 augusti klockan 09.30 - 11.00.

Stallbacken har plats för upp till 105 barn. Förskolan startar med fyra avdelningar, men när den är fullt utbyggd har den sex avdelningar. Den nya förskolan ersätter tillfälliga lokaler och mindre förskolenheter. Det totala antalet förskoleplatser ökar i Tyringe.

- Förskolan i Tyringe är särskilt efterlängtad eftersom vi under en tid haft svårt att erbjuda förskoleplats i Tyringe till alla som söker plats just där, säger Christer Pettersson, verksamhetschef för förskolan.

Förskolan är byggd för att ha minimal hälso- och miljöpåverkan och en effektiv energiförbrukning. Genom medvetna materialval undviks miljö- och hälsofarliga ämnen samtidigt som underhållskostnader hålls nere. Energi-förbrukningen ska vara lägre än Boverkets krav och buller inomhus ska minimeras.

Fastigheten är flexibelt byggd och lokalerna kan anpassas för att gynna ett nära samarbete mellan avdelningarna. Förskolan har många öppna ytor som ger stora möjligheter för möblering utifrån barnens intressen. Ateljén ger många möjligheter till vattenlek och olika aktiviteter med färg och lera.

- Här kan vi arbeta på många olika sätt utifrån barnens åldrar och intressen. Vi kan skapa både barngrupper med blandade åldrar och åldershomogena grupper, säger Kerstin Bonin, förskolechef.

Stor vikt har lagts vid att skapa en pedagogisk utemiljö runt förskolan för att utveckla barnens lärande och ge dem lustfyllda och spännande upplevelser.

- Vi har stora möjligheter att utnyttja den fina utemiljön och naturen runt omkring förskolan. Vi kommer bland annat att arbeta med temat ”naturen runt oss”, berättar Kerstin Bonin.

För mer information kontakta:

Kerstin Bonin, Förskolechef, Hässleholms kommun

Tel 0451-26 79 17, kerstin.bonin@hessleholm.se

Christer Pettersson, Verksamhetschef förskola, Hässleholms kommun

Tel 0451-26 84 74, christer.pettersson@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument