Följ Hässleholms kommun

Nu tar vi ledigt – kulturprojekt på äldreboende

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 08:05 CET

Sedan starten 2007 har Riksteatern Skåne genomfört fem stora kulturprojekt på flera äldreboenden i Skåne, vilka har varit mycket uppskattade och efterfrågade. I höst får Högalidshemmet i Hässleholm besök av teatergruppen och temat för årets projekt är semester. De boende på Högalidshemmet får, tillsammans med teatergruppen, undersöka detta spännande ämne genom musik litteratur och bilder.

Kultur i vården

Tisdagen den 22 november kommer det avslutande kulturbesöket att arrangeras på Högalidshemmet. Kultur bidrar till att skapa värdefulla möten mellan människor och en ambition med kulturprojektet är att engagera brukarna att själva bidra med egna minnen och reflektioner.

- Vi ser att kultur har stor betydelse för brukaren och att integrera kultur i vården kan vara en viktig friskfaktor. Dessutom kan kultur främja relationen mellan personal och brukare, säger enhetschef Caritha Andersson.

Engagerad personal

En betydelsefull del är det som sker mellan kulturbesöken, där personalen har en viktig roll genom deras arbete och engagemang. Att projektet kretsar kring ett tema som många kan relatera till, gör att projektet kan bli en meningsfull upplevelse för den enskilde brukaren.

- Personalens engagemang är avgörande för hur väl projektet lyckas. Vi kan bibehålla en kontinuitet genom samtal, utställningar eller sångstunder som knyter an till projektets tema, säger undersköterskan Susanne.

Media är varmt välkommen att besöka detta evenemang.

Tid och plats: 22/11 klockan 10.00 i Storstugan, Högalidshemmet.

För mer information kontakta:

Caritha Andersson, Enhetschef Tel 0451-26 87 85, caritha.andersson@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.