Följ Hässleholms kommun

Nu startar förhandlingen om höghastighetsbanan

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 14:42 CET

På måndag går förhandlingarna om den nya höghastighetsbanan in i skarpt läge. Då presenterar Sverigeförhandlingen de sträckningar och stationslägen som man avser börja förhandla om. Hässleholms kommun går in i förhandlingarna tillsammans med sex andra skånska kommuner och Region Skåne som tillsammans representerar Skånebilden.

- Vi vet att vi går in med ett starkt bud i förhandlingen, sju skånska kommuner har analyserat detta grundligt, konstaterar Lena Wallentheim (S).

Skånebilden är sju skånska kommuners och Region Skånes gemensamma förslag som förordar en sträckning och höghastighetsstation i Hässleholm. Skånebilden innefattar också en önskan om att byggnationen av höghastighetsbanan startar söderifrån för att så snart som möjligt undanröja stora flaskhalsar, bland annat den på Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm.

- Höghastighetsbanan kommer att få stor betydelse för Hässleholms kommun och för Skåne Nordost, konstaterar Lena Wallentheim (S). En dragning via Hässleholm med höghastighetsstation här skapar stora tillväxtmöjligheter i hela regionen i form av bättre arbetsmarknad genom regionala snabbtåg, bostadsbyggande och ökad inflyttning. Och det betyder mycket för arbetet med att göra Hässleholm och Kristianstad till en ny tillväxtmotor.

Hässleholms kommun representeras i Stockholm av politikerna Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C) och Pär Palmgren (M). Från tjänstemannasidan medverkar Bengt-Arne Persson, kommunchef, Richard Heingard, utvecklingsstrateg infrastruktur, samt Hanna Gardell, kommunikationschef.

Hela måndagens uppstartsmöte för Sverigeförhandlingen är öppet för media och kommer även att webbsändas. Sverigeförhandlingens bud presenteras på en presskonferens klockan 12.15 och Skåne får sitt enskilda bud klockan 13.30-14.15. Pressmeddelande med kommentar till Sverigeförhandlingens bud kommer att skickas ut under måndagen.

För mer information kontakta:

Kommunalråd Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Kommunalråd Mats Sturesson (C), 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Oppositionsråd Pär Palmgren (M), 0451-26 83 75, 0709-81 83 75
Kommunchef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51
Utvecklingsstrateg infrastruktur Richard Heingard, 0451-26 82 58, 0721-80 99 63
Kommunikationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48

Läs mer:

www.hassleholm.se/sverigeforhandlingen

www.sverigeforhandlingen.se

utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/sverigeforhandlingen

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.