Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Näringslivet i Hässleholms kommun gör innovativ satsning på smidigare arbetsmarknad

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel om drygt 20 miljoner kronor för att tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare inom det privata näringslivet utveckla näringsliv och arbetsmarknad.

Svensk ekonomi går på högvarv. Inte sedan miljonprogrammet har byggandet varit så högt och flera industrier skriker efter arbetskraft. Trots detta visar Arbetsförmedlingens siffror att den öppna arbetslösheten i juli 2017 är högre än motsvarande period förra året. Detta gäller såväl riket som helhet som Hässleholms kommun. Med andra ord finns det en matchningsproblematik – de lediga jobben finns men det finns inte arbetskraft med rätt utbildning eller erfarenhet.

Från Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät vet vi att yrkesförberedande gymnasieutbildning står högt upp på företagarnas önskelista. Det låga och sjunkande söktrycket till yrkesprogrammen är därför illavarslande inför framtiden. När det gäller arbetslivserfarenhet handlar det inte bara om att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Med arbetslivserfarenhet kommer också ansvarstagande, servicekänsla och självständighet. För detta krävs att man först får in en fot på arbetsmarknaden, men när trösklarna är för höga för dem med kort utbildning och de som saknar arbetslivserfarenhet så får dessa arbetssökande aldrig chansen. Detta påvisar att det finns en annan dimension av matchningsproblemet, som inte bara går att lösa med utbildning.

Under våren har företrädare för Arbetsmarknadsenheten i Hässleholms kommun fört dialoger med arbetsgivare i det privata näringslivet om hur de ser på matchningsproblematiken och om vi tillsammans kan göra något åt detta. Dessa samtal har resulterat i många goda idéer och en ordentligt stor uppslutning. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och några av kommunens allra största arbetsgivare har vi lämnat in en ansökan till Europeiska socialfonden om projektmedel på drygt 20 miljoner kronor för att testa en ny modell, och ansökan beviljades nyligen.

Den nya modellen går ut på att företagen tillsammans med Arbetsmarknadsenheten ska internutbilda arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Teori kommer att varvas med praktiska uppgifter ute på företagen och när den grundläggande utbildningen är över övergår den till en arbetsmarknadspolitisk anställning, som i sin helhet är bidragsfinansierad. De som anställs kommer också att utbildas i praktikhandledning så att de i sin tur kan ta emot praktikanter hos den arbetsgivare de är placerade hos.

-Den här kombinationen av utbildning och arbete, i samverkan mellan privat och offentlig sektor, är ett nytt grepp. Förhoppningarna är stora att matchningsproblematiken ska minska, att arbetsmarknaden ska bli smidigare och att fler hässleholmare ska få avlönat arbete, säger Jörgen Bergvall, verksamhetschef på Arbetsmarknadsenheten i Hässleholms kommun.

Projektets analysfas kommer att starta redan om ett par veckor och fortlöpa till årsskiftet. Under analysfasen ska detaljerna finslipas och en ny organisation ska byggas. Bland annat kommer en ny avdelning, Företagsservice, att skapas inom Arbetsmarknadsenheten och en chef för den organisationen ska snarast tillsättas. Sista dagen att ansöka om tjänsten är den 3 september.

Under tiden för analysfasen finns fler möjligheter för företag i Hässleholm med omnejd att ansluta till den här storsatsningen. Arbetsgivare som är intresserade och vill veta mer är välkomna att höra av sig till Arbetsmarknadsenheten.

För mer information kontakta:

Jörgen Bergvall,
Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten Hässleholms kommun
Tel 0451-26 70 69, jorgen.bergvall@hassleholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48