Gå direkt till innehåll
Monica Olsson tillsammans med representanter från Hässleholms kommun och Högskolan Kristianstad.
Monica Olsson tillsammans med representanter från Hässleholms kommun och Högskolan Kristianstad.

Pressmeddelande -

Monica Olssons förskolestipendium

Monica Olsson, biträdande utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm, går i pension. Nu inrättas ett förskolestipendium i hennes namn.

En av barn- och utbildningsförvaltningens trognaste och mest tongivande medarbetare, Monica Olsson, går nu i pension. Hon har under sin anställning i förvaltningen, med energi, insiktsfullhet och envishet, byggt upp ett kontakt-nät och en erfarenhet som har bidragit starkt till verksamhetens utveckling.

För att visa uppskattning för Monicas insatser, instiftas nu i samarbete med Högskolan Kristianstad ett stipendium. Det kommer årligen att delas ut till den avgångsstudent på förskollärarutbildningen på Högskolan Kristianstad, som skrivit den bästa C-uppsatsen med koppling till Hässleholms kommuns förskoleverksamhet.

- Vi är glada att kunna förena ett fördjupat samarbete med Högskolan Kristianstad, med att hedra Monica Olsson för hennes insatser för förskolan i Hässleholms kommun, säger Christer Pettersson, verksamhetschef för förskolorna i Hässleholms kommun.

Under en tid har barn- och utbildningsförvaltningen resonerat kring hur studenternas slutarbeten än mer konkret ska kunna kopplas till utvecklingsarbetet i Hässleholms kommun.

- Här finns mycket att vinna! Dels vet vi att det finns stor kompetens bland studenterna, vilket inte alltid tillvaratas av huvudmännen för förskolorna. Samtidigt hoppas vi att studenternas motivation att prestera bra slutarbeten ska öka, när de vet att förskolorna och deras huvudmän verkligen vill ta tillvara det arbete som läggs ner. Dessutom hoppas vi att stipendiet, som är tänkt att ligga på 2000 kronor per år, också ska bidra till att öka motivationen, säger Christer Pettersson.

Varje år kommer Högskolan Kristianstad att göra en första gallring bland de aktuella slutarbetena, varefter ansvaret för att utse stipendiat kommer att överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsavdelning.

- Vår förhoppning är att Monica Olsson själv vill vara med och välja stipendiat, säger barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingschef Thomas Jarbo.

Den som vill bidra med medel till fonden är välkommen att ta kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen.

För mer information kontakta:

Christer Pettersson, Verksamhetschef förskola, Hässleholms kommun

Tel 0451-26 84 74, christer.pettersson@hassleholm.se

Thomas Jarbo, Utvecklingschef, Hässleholms kommun

Tel 0451-26 84 30, thomas.jarbo@hassleholm.se

Susanne Thulin, Programområdesansvarig för förskollärarprogrammet, Högskolan Kristianstad

Tel 044-20 30 69, susanne.thulin@hkr.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48