Gå direkt till innehåll
- Vi tycker att det är mycket viktigt att kommunens verksamheter använder sig av möjligheten att söka stöd från olika EU-program, säger kommunens tillväxtchef Mikael Kipowski.
- Vi tycker att det är mycket viktigt att kommunens verksamheter använder sig av möjligheten att söka stöd från olika EU-program, säger kommunens tillväxtchef Mikael Kipowski.

Pressmeddelande -

Miljoner i EU-stöd till Hässleholms kommun under 2016

Sedan 2009 arbetar Hässleholms kommun fokuserat med att stärka det EU-relaterade utvecklingsarbetet. EU-arbetet samordnas av kommunens tillväxtavdelning. Varje år görs en redovisning av de projekt som fått projektmedel från någon av EU:s fonder och nyligen sammanställdes summan för EU-medel under 2016 till cirka 6,5 miljoner.

- Vi tycker att det är mycket viktigt att kommunens verksamheter använder sig av möjligheten att söka stöd från olika EU-program. Det ekonomiska stödet bidrar både till att vi kan genomföra utvecklingsprojekt som annars inte skulle bli av i kommunen, och till ett ökat samarbete mellan EU-länderna på en lokal nivå. Det är mycket positivt för Hässleholms arbete för en hållbar tillväxt, säger tillväxtchef Mikael Kipowski.

Hässleholms kommun har varit ägare till fem olika EU-stödda projekt under förra året. Under 2016 fick Hässleholm bland annat EU-medel för projekt för att bidra till en ökad sysselsättning och för arbete med en ökad integration. Även projekt med fokus på att underlätta för att starta företag i kommunen och olika insatser för erfarenhetsutbyte mellan kommunala verksamheter i olika EU-länder fick stöd.

Tillsammans kommer dessa projekt totalt att finansieras med 19 341 406 kronor i externa medel under den sammanlagda genomförandetiden. Under 2016 kom 6 471 903 kronor av den totala summan in till Hässleholms kommun. Stödet kommer från Europeiska Socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska kommissionen samt Europa för medborgarna. Projekt som fått stöd i annan form än kontanta medel är inte inkluderade i den totala summan.

För mer information kontakta:

Mikael Kipowski, tillväxtchef

Tel. 0451-26 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se

Sara Arvidsson, EU-samordnare

Tel. 072-199 68 90, sara.arvidsson@hassleholm.se

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48