Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lokaler stängs med anledning av stora snömängder

Kultur- och fritidsförvaltningen, Hässleholms kommun, meddelar att man omgående stänger en del av kommunens lokaler med anledning av den stora mängd snö som fallit och som vissa äldre takkonstruktioner inte klarar av att bära. All verksamhet och aktiviteter i dessa lokaler ställs därmed in tills vidare.

Med anledning av de stora mängder snö som fallit under veckan och det blidväder som väntas kommande dagar, befaras vissa äldre takkonstruktioner på kommunens anläggningar inte klara den last som snö, vatten och is utgör. En del av byggnaderna från 1970-talet har en lägre bärighet än vad senare byggda tak har.

För att inte riskera att någon skadas, även om risken bedöms som relativt låg, väljer kommunen att stänga lokalerna omgående, tills snöröjning av taken har skett. Personal arbetar för att få taken skottade så snart som möjligt och snöröjning kan förhoppningsvis genomföras i sin helhet under helgen.

Beslutet om stängning är taget efter dialog med fastighetsägaren och omfattar följande lokaler och anläggningar:

 • Bjärnum simhall och idrottshall
 • Hästveda gymnastik- och idrottshall
 • Sösdala sim och idrottshall
 • Vinslövs Sporthall
 • Vittsjö Medborgarhus
 • Qpoolens simhall
 • Tyrs Hovs simhall och idrottshall
 • Västerskolans idrottshall
 • Norrängsskolans idrottshall
 • Finja skola, idrottshallen
 • Farstorps skola, idrottshallen
 • Linnéskolans idrottshall
 • Tekniska skolan, idrottshall
 • Jakobskolans idrottshall

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48