Gå direkt till innehåll
Karta över var vägen är avstängd och hur trafiken leds om.
Karta över var vägen är avstängd och hur trafiken leds om.

Pressmeddelande -

Kristianstadsvägen blir rejält upprustad

Kristianstadsvägen kommer att vara avstängd på olika ställen mellan Borggårdsgatan och Östra Hagagatan under vecka 38-48. Anledningen: vägen är i stort behov av underhåll och ska bli ordentligt upprustad för att hålla för påfrestningar framöver, och för att ge den som kör genom Hässleholm ett trevligare intryck.

Bygger om i etapper

Kristianstadsvägen ska få helt ny asfalt och ny smågatstenen utmed sträckan och i Stattenarondellen, men vägen blir inte omgestaltad i övrigt. Hässleholms kommun bygger om i etapper, för att hela sträckan inte ska vara avstängd samtidigt. Den första etappen är vid Stattenarondellen, där vägen kommer att vara avstängd vecka 38-40.

- Vi är medvetna om att detta ställer till det för många i vardagen en tid, men vi hoppas att det ska flyta på så bra som möjligt. Vi stänger av vägen helt för att kunna jobba så snabbt vi kan, och för att få en säkrare arbetsmiljö, säger Ronny Nilsson, avdelningschef på tekniska förvaltningen.

Så blir etapperna

  • Etapp 1: Stattenarondellen, avstängd vecka 38-40.
  • Etapp 2: Sträckan mellan Turbanrondellen och Stattenarondellen, avstängd vecka 41-43. Stattenarondellen är öppen åt tre håll, men inte västerut. Turbanrondellen är öppen åt två håll, men inte österut.
  • Etapp 3: Sträckan mellan Stattenarondellen och Östra Hagagatan, avstängd vecka 44-46. Stattenarondellen är öppen i tre ben, men inte österut.
  • Efterarbete och justeringar sker i vecka 47-48.

Olika faktorer, till exempel vädret, material och ledningar som behöver bytas, påverkar om tidsplanen behöver ändras efter hand.

Skyltar visar vägen

Den som kör på Kristianstadsvägen följer skyltarna vid avstängningarna. Trafiken leds om via Österåsrondellen – Södra Kringelvägen – Sjörrödsrondellen – Hovdalavägen – Grönängsplansrondellen. Kollektivtrafiken leds också om.

Den som brukar gå eller cykla kan ta sig fram på ett övergångsställe i varje rondell.

En av de största vägarna genom Hässleholm

Omkring 15 000 fordon kör på Kristianstadsvägen varje dygn, det medför stora påfrestningar och vägen är svår att underhålla.

För mer information, kontakta Ronny Nilsson, avdelningschef på tekniska förvaltningen

Telefon: 0451-26 83 70
ronny.nilsson@hassleholm.se

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48