Följ Hässleholms kommun

Kompetenssatsning i digitalt ledarskap

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2016 09:58 CET

Förskolechefer och skolledare har deltagit på utbildningen med fokus på digital kompetens och digitaliseringens möjligheter. Foto: Rickard Hansson, AM Tryck.

Alla förskolechefer och skolledare i barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun har deltagit i en kompetens- och ledarskapssatsning under hösten. Utbildningen bidrar till att öka förutsättningarna för att förverkliga barn- och utbildningsnämndens vision och mål med särskilt fokus på digital kompetens och digitaliseringens möjligheter.

Barn- och utbildningsnämnden antog ett nytt måldokument för sin verksamhet våren 2016. Ett av målen handlar om att barns och elevers lärande ska förstärkas med hjälp av välorganiserad och tidsenlig användning av digitala verktyg. Som ett led i att förankra och skapa delaktighet i hela för-valtningen har en kompetens- och ledarskapssatsning genomförts för förskolechefer och skolledare under hösten 2016.

Det är en viktig satsning för framtiden att barn- och utbildningsförvaltningen har börjat med att utbilda skolledarna och förskolecheferna. Det är starten för att nå barn- och utbildningsnämndens vision och mål. Genom denna satsning kommer Hässleholms kommun att ligga före kommande krav från Skolverket, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Joachim Fors (S).

Utbildningen har genomförts i samarbete med företaget TÄNK OM. Den har innehållit föreläsningar, inspirerande och konkreta exempel på digitalt ledarskap, eget testande av olika digitala verktyg, kollegialt lärande och gruppdiskussioner. Utbildningen har utgått från vetenskapliga perspektiv på vad som kännetecknar framgångsrik och modern skolutveckling och under-visning. Fokus har legat på systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av ett ledarskap, som tar vara på digitaliseringens möjligheter och förutsättningar i vardagen.

Alla förskolechefer och skolledare har kartlagt och analyserat sin egen verk-samhet och dess utvecklingsbehov med hjälp av självskattningsscheman och enkäter. Utifrån resultaten har alla ledare utarbetat en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet av digital kompetens på sin egen verksamhet.

För mer information kontakta:

Eva Andersson, förvaltningschef

Tel 0451-26 77 31, eva.andersson@hassleholm.se

Thomas Jarbo, utvecklingschef

Tel 0451-26 84 30, thomas.jarbo@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument