Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunens InfoPoints redo att ta emot besökare

Från och med den 1 juni kan besökare i Hässleholms kommun ta del av turistinformation och service på elva olika platser via InfoPoints istället för på en.

– Vi har förberett och utbildat våra blivande InfoPoints och nu är vi redo att köra igång, säger Ida Flygare, turistföreståndare och projektledare.

En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, exempelvis ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell. På InfoPoints i Hässleholms kommun kan besökaren få personlig service och hjälp med de vanligast förekommande frågorna om Hässleholm med omnejd. På InfoPointsen finns broschyrer och på de flesta platser har besökaren tillgång till fritt Wifi.

- Satsningen på InfoPoints gör vi dels för att det finns en efterfrågan från besöksnäringsföretagen i Hässleholms kommun om att förbättra tillgänglighet och service för besökare, dels på grund av att nya resvanor förändrar besökarens behov av information, säger Ida Flygare, turistbyråföreståndare och projektledare.

Turistbyrån utvecklar verksamheten

Fram till den 31 augusti kommer Turistbyrån att finnas kvar i lokalen i Hässleholm Kulturhus, därefter stänger byrån på grund av färre besök och att besökarna söker information på andra sätt. Verksamheten förändrar därför sitt sätt att arbeta för att nå fler besökare och för att locka fler att stanna längre i området. Från och med den 1 september kommer det att finnas en InfoPoint i Stadshuset i Hässleholm för den som besöker centrala Hässleholm.

-Besökaren kommer även i fortsättningen att kunna nå oss via telefon, mail och chat. Vi fortsätter också att arbeta med att få våra aktörer synliga på sociala medier och på de globala reseplattformarna, säger Ida Flygare.

För mer information kontakta:

Ida Flygare, Turistbyråföreståndare/projektledare
Tel: 0451-26 73 05, ida.flygare@hassleholm.se

Fakta InfoPointprojektet 

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.

Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept för att stärka värdskap, service, tillgänglighet och informationsflöde för den som besöker Hässleholms kommun. Målet är att etablera 20 InfoPoints under två år samt att utvärdera hur det påverkar merförsäljning, hur länge besökaren stannar och antalet gästnätter i kommunen.

Projekttid: Två år med start den 1 januari 2018.
Total budget: 983 878 kr, varav 50% procent kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

InfoPoints 2018:

FCT Köpcenter, Tyringe

Hotell Statt, Hässleholm

Hovdala slott, Hovdala

HälsoOasen, Hässleholm

Hässleholms Museum

Loppishallen, Hörja

Medborgarkontoret i Stadshuset från och med den 1 september

Servicekontoret i Hästveda

Servicekontoret i Sösdala

Servicekontoret i Vittsjö

Tykarpsgrottan, Ignaberga

Tyringe kurhotell, Tyringe

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48