Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunens arbete för skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram. Kommunens handlingsprogram innehåller en beskrivning av riskerna i kommunen, mål för att uppfylla lagen utifrån riskerna och en beskrivning hur kommunen arbetar förebyggande och vid räddningstjänst. Kommunen mål för det förebyggande arbetet: Kommunen ska arbeta systematiskt med sitt säkerhetsarbete Skolungdom ska ha grundläggande förmåga att hantera olyckor Kommunens anställda ska ha adekvat förmåga att hantera olyckor Kommunens anläggningar ska ha hög säkerhet Risker i kommunen ska uppmärksammas och hanteras Kommunen ska samverka med andra kommunala och statliga instanser beträffande informationsutbyte samt kraftsamla och samordna verksamheter Kommunen ska utföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Kommunen ska följa upp bränder och andra olyckor i kommunen med syfte att hindra eller begränsa att liknande händelser upprepas Kommunens förvaltningar och bolag ska samarbeta och samordna sitt förebyggande arbete enligt LSO Kommunen ska verka för att det finns minst en fungerande brandvarnare och brandsläckare i varje bostad Kommunens invånare ska vara informerade om brandrisker Kommunens invånare ska erbjudas utbildning i brandkunskap Kommunen mål för räddningstjänst: Alla kommunens invånare ska kunna nås av livräddande styrka inom 20 min Minst 80 % av kommunens invånare ska kunna nås av rökdykarinsats inom 10 min Räddningstjänsten ska vara tränad, övad och utrustad för att hantera de olyckor som enligt LSO är kommunens ansvar och som den enskilda inte har förmåga att hantera själv Räddningstjänsten ska vara tränad, övad och utrustad för att i samarbete med övriga organ uppfylla den gyllene timmen vid en trafikolycka (d.v.s. att patienten får adekvat vård på sjukhus inom en timme från det att larmet har gått Räddningstjänsten ska ha förmåga att leda och samordna räddningsinsatser Räddningstjänsten ska ha förmåga att organisera och leda en omfattande och/eller långvarig räddningsinsats Handlingsprogrammet kan laddas ner via länken nedan. Vid frågor kontakta räddningstjänsten. Hässleholms handlingsprogram för skydd mot olyckor http://www.hassleholm.se/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6864

Ämnen


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48