Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klart för nytt handelsområde vid Ljungdalarondellen i Hässleholm

Tekniska nämnden fattade under torsdagen den 29 juni beslut om att godkänna markanvisningsavtal för fastigheten Förrådet 1 m.fl. Avtalet gäller mellan Hässleholms kommun och handelsutvecklaren TK Projekt AB och möjliggör etableringen av ett nytt handelsområde vid Ljungdalarondellen i Hässleholm.

- Det är glädjande att företag som TK Projekt AB väljer att satsa här i Hässleholm. Nya etableringar är betydelsefulla för utvecklingen i vår kommun och det innebär viktiga arbetstillfällen, säger kommunalråd Pär Palmgren (M).

TK Projekt AB utvecklar flera handelsområden i Sverige med samarbetspartners som bland annat Biltema.

- Etableringen av ett nytt handelsområde i Hässleholm känns naturlig just nu. Staden utvecklas i en allt snabbare takt och tillsammans med omgestaltningen av centrum och den nya tågunderhållsdepån blir handelsområdet ännu ett positivt tillskott, säger Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden.

- Det har varit på gång under en längre tid och äntligen är beslutet taget. Vi välkomnar både TK Projekt AB, Biltema och ytterligare etableringar. Hässleholm växer och det är inte minst en viktig kugge för satsningen på en höghastighetstågstation här, säger oppositionsråd Lena Wallentheim (S).

Nuvarande detaljplan tillåter endast industriverksamheter, men med kommande ändring ska även verksamheter för kontors- och handelsändamål tillåtas. Markanvisningsavtalet innebär att TK Projekt AB inom 2 år har rätt att förvärva fastigheten Förrådet 1 m.fl. för att utveckla ett nytt handelsområde i Hässleholm. Etableringen av det nya handelsområdet förväntas skapa cirka 100 nya arbetstillfällen.

Det nya handelsområdet ligger i anslutning till Ljungdalarondellen i nordöstra delen av Hässleholm, där tekniska förvaltningen och Hässleholms Vatten AB idag har sina verksamheter. Etableringen av det nya handelsområdet innebär därmed en omlokalisering av dessa verksamheter.

För mer information kontakta:
Arne Dahlström, tekniska nämndens ordförande
Tfn/mobil: 0708-13 24 46 , arne.dahlstrom@hassleholm.se

Pär Palmgren (M), kommunalråd
Tfn/mobil: 0451-26 83 75, par.palmgren@hassleholm.se

Mats Svensson, förvaltningschef tekniska förvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 83 11, mats.svensson@hassleholm.se

Jakob Ruter, mark- och exploateringschef
Tfn/mobil: 0451-26 81 68, jakob.ruter@hassleholm.se

Per Nielsen, TK Projekt AB Tfn/mobil: 070-926 55 75

Buffin Real Estate, Biltema

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48