Följ Hässleholms kommun

Invånarna i Hässleholms kommun får chans att tycka till

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 11:17 CEST

I dagarna kommer 1 200 invånare i Hässleholms kommun att få en undersökning från SCB i sina brevlådor. Det är Hässleholms kommun som vill fånga in medborgarnas bild av kommunen och dess verksamhet.

SCB (Statistiska Centralbyrån) genomför regelbundet medborgarundersökningar i landets kommuner. Senast Hässleholms kommun deltog i en medborgarenkät var år 2012. Då fick kommunen ett resultat som befäste bilden av Hässleholm som ett nav med goda kommunikations- och utbildningsmöjligheter. Undersökningen visade även att medborgarna hade ett lågt förtroende för politikerna och den kommunala beslutsprocessen.

Nu är det återigen dags för invånarna att betygsätta kommunens verksamhet, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens attraktivitet. Medborgarundersökningen kommer att pågå från mitten av september till början av november.

- Medborgarenkäten är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och resultatet från undersökningen ger oss ett bra underlag för att föra en dialog med medborgarna kring kommunens kvalitet och effektivitet, säger verksamhetsutvecklare Cecilia Müllern-Aspegren.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i december.

För mer information kontakta:
Cecilia Müllern-Aspegren, Verksamhetsutvecklare
Tel 0451-26 71 96
cecilia.mullern-aspegren@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument