Gå direkt till innehåll
Ida Flygare, turistbyråföreståndare och projektledare för projektet med InfoPoints i Hässleholms kommun. Foto: Hässleholms kommun
Ida Flygare, turistbyråföreståndare och projektledare för projektet med InfoPoints i Hässleholms kommun. Foto: Hässleholms kommun

Pressmeddelande -

InfoPoints för bättre tillgänglighet och service till besökare i kommunen

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet ska under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.

-Vi på Hässleholm Tourist Information är stolta över beskedet om projektmedel. Satsningen på InfoPoints gör vi dels för att det finns en efterfrågan från besöksnäringsföretagen i Hässleholms kommun om att förbättra tillgänglighet och service för besökare. En annan anledning är digitalisering och nya resvanor som förändrar besökarens behov av information, säger Ida Flygare, turistbyråföreståndare och projektledare för InfoPointprojektet.

Turistinformation ska finnas där besökaren är, både fysiskt och digitalt. Satsningen på InfoPoints i Hässleholms kommun innebär att besökaren kan ta del av turistinformation och service på 20 olika platser, istället för att enbart hänvisas till en plats för information. En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, till exempel ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell.

-Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept och på så sätt stärka värdskap, service, tillgänglighet och informationsflöde till besökaren i Hässleholms kommun, säger Ida Flygare.

Målet med projektet är att etablera 20 stycken InfoPoints i Hässleholms kommun under en tvåårsperiod, samt utvärdera om det påverkar merförsäljning, hur länge besökaren stannar och antalet gästnätter i kommunen.

Projektet ska bidra till en ökad kompetensutveckling för personalen på InfoPoints med aktiviteter som utbildning i värdskap och produktkännedom samt studieresa till besöksmål i Hässleholms kommun. Projektet ska också ta fram broschyrställ, informationsmaterial, broschyrdistribution och en gästundersökning. Dessutom kommer besökare på samtliga InfoPoints att få tillgång till fri internetuppkoppling via wifi.

-InfoPoints erhåller ingen ersättning utan bör se sitt engagemang som en möjlighet till merförsäljning, ökad kompetensutveckling för sig själv och för destinationen samt en ökad service i verksamheten. Många av våra blivande InfoPoints får redan idag frågor om området och InfoPointstämpeln kan ge extra auktoritet och självförtroende för att kunna svara på vad vårt område erbjuder. En vinn-vinn-situation, säger Ida Flygare.

Fakta InfoPointprojektet

Projekttid: Två år med start 1 januari 2018.
Total budget: 983 878 kr, varav 50% procent kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För mer information kontakta:

Ida Flygare, Turistbyråföreståndare/projektledare
Tel: 0451-26 73 05, ida.flygare@hassleholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48