Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan - avslutning/utvärdering för VVS-elever

Göinge utbildningscenter, Östra Göinge kommun, har tillsammans med Arbetsmarknad och kompetensutveckling, Hässleholms kommun, från maj 2006 till augusti 2007 genomfört VVS-utbildning för 7 VVS-elever inom ramen för en yrkesvuxutbildning. Utbildningen har varit indelad i två moment. Det första momentet var en orienteringskurs på 8 veckor under vilken elev och företag lärde känna varandra och eleven fick pröva på yrket. Det andra momentet var yrkesutbildning som på 32-42 veckor. Detta moment motsvarade skolmålen för den gymnasiala VVS utbildningen, men utan kärnämnen. Utbildningen genomfördes med 80% av tiden förlagd på företag och 20% som en skolförlagd del då utbildningens teoretiska moment behandlades. Studiebesök genomfördes på olika typer av anläggningar under de skolförlagda delarna. Utbyte med Teknisk Ehrversskole Center i Fredriksberg Danmark (TEC) gjordes i slutet av utbildningen med en föreläsning i fjärrvärme samt laboration i TEC’s utbildningshall. Slutprov genomfördes på Polhemsskolan i Lund. Sex av sju lärlingar klarade slutprovet. Alla eleverna har idag arbete i branschen. Avslutning: Onsdag 12 september kl. 18.30 Hässleholms Hantverks- & Industriförening Järnvägsgatan 7, Hässleholm (Ingång Kings Head) Välkommen! För mer information kontakta: Curt-Erik Karlsson, förvaltningschef Arbetsmarknad och kompetensutveckling Hässleholms kommun. Tfn: 0451-26 85 73, Mobil: 0709-81 85 73 E-post: curt-erik.karlsson@hassleholm.se En lättare måltid serveras under kvällen, önskar du delta i denna så anmäl dig innan kl. 10 på onsdag till: Birgitta Hörberg Arbetsmarknad och kompetensutveckling Tfn: 0451-26 85 75 Mobil: 0709-81 85 75 E-post: birgitta.hoerberg@hassleholm.se

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48