Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HTS har viss distansundervisning för att minska smitta

Från läsårsstarten kommer årskurs 2 och 3 på Hässleholms tekniska skola att ha distansundervisning varannan dag. Skälet är att minska trängsel i kollektivtrafiken och därmed minska risken för smittspridning.

I Hässleholm, liksom i andra kommuner, sker ett omfattande arbete för att minska riskerna för spridning av covid-19 i våra skolor och förskolor. Även gymnasieskolan i Hässleholm bidrar till att minska riskerna för smittspridning i samband med resande till och från skolan.

—Den risk som har påtalats som den tyngsta när gymnasieskolan åter öppnar upp sina lokaler för undervisning är elevernas resor till och från skolan med tåg och bussar. Skånetrafiken har därför uppvaktat kommunerna för att vidta åtgärder för att minska resandet på ”högtrafiktider”, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef.

Distansundervisning varannan dag för 2:or och 3:or

I Hässleholms kommun kommer vi från läsårsstarten att bidra genom att eleverna i årskurs 2 och 3 på Hässleholms tekniska skola kommer att ha distansundervisning varannan skoldag.

1:or får undervisning i skolan

Beslutet om distansundervisning gäller inte eventuell arbetsplatsförlagd utbildning, som kommer att genomföras. Eleverna i årskurs 1 kommer att ha all sin undervisning förlagd till skolan.

Du som berörs av beslutet kommer att få information av din skola. Beslutet gäller så länge nuvarande risk för samhällsspridning av covid-19 föreligger.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat innehåll