Följ Hässleholms kommun

Hässleholms kommuns EU-profil ger resultat

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2015 08:30 CEST

Nästan sju miljoner kronor i EU-medel har gått till utvecklingsprojekt i Hässleholms kommuns verksamheter under 2014. Det framgår av den sammanställning som varje år lämnas till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Kommunen har deltagit i drygt 20 projekt med delfinansiering från EU under förra året. Den totala omsättningen på alla projekten hamnar på 131 miljoner kronor.

- Sju miljoner är bra för att vara i slutet av EU:s budget- och programperiod, och många projekt avslutades under 2014. Vi har legat högre under de föregående två åren då många stora projekt var igång. Nu är vi i full gång med en ny programperiod och nya fonder och ansökningar, säger Therese Almqvist, EU-samordnare på tillväxtavdelningen.

Kommunens EU-samordnare hjälper förvaltningar och bolag med att utveckla sina behov och idéer till konkreta projektansökningar, som sedan går till EU:s fonder och program för bedömning. De flesta stora projektansökningarna rör insatser som handlar om att stärka individer på arbetsmarknaden och få fler i arbete, i synnerhet unga. Dessa drivs oftast via förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling.

Även barn- och utbildningsförvaltningen och skolorna har blivit alltmer aktiva de senaste åren. De projekten är ofta mindre i omfattning och budget då det handlar om utbyte eller samarbete med skolor i andra länder kring ett visst tema. Flera projekt har genomförts som internationella samverkansprojekt. I Interreg-projektet ”TUGRAPP” arbetade Hässleholm tillsammans med Köge kommun, Visit Köge och Köge Byhistoriske arkiv kring en turistapp om det gemensamma kulturarvet.

I övrigt är det Leaderprojekt som dominerar. Leader handlar om att ideella föreningar, kommuner och företag samarbetar kring lokala utvecklingsprojekt. Arbetet har varit framgångsrikt, och även här har man samarbetat internationellt. Projekt har genomförts på ett stort antal områden under programperioden 2007-2013, bland annat inom turism, naturvård och miljö, integration och utbildning.

Ett exempel på Leaderprojekt är ”Framtidens Teknikutbildningar i Hässleholm”, där man på initiativ av företagen och Hässleholms Hantverks- och industriförening arbetade fram ett antal åtgärder för att öka intresset för teknikutbildningar, bredda bilden av vad yrkena kan innebära i karriärväg och på så vis säkra teknikföretagens kompetensförsörjning. Detta arbete växlas nu upp i en ny ansökan om ett treårigt projekt i Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För mer information kontakta:
Therese Almqvist, EU-samordnare, Tel 0451-26 72 34, therese.almqvist@hassleholm.se
Ritva Nilsson, verksamhetsledare Leader LAG PH, Tel 0451-26 83 76, ritva.nilsson@hassleholm.se
Carina Jönsson-Lindholm, projektledare TUGRAPP, Tel 0451-26 73 07,
carina.jonsson-lindholm@hassleholm.se
Ola Berg, projektledare Framtidens Teknikutbildningar i Hässleholm, Tel 0723-89 87 67, ola.berg@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.