Följ Hässleholms kommun

Hässleholms kommun välkomnar JO:s genomlysning avseende diarieföring av allmänna handlingar

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 13:38 CET

I ett beslut från Justitieombudsmannen riktas kritik mot kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar. Hässleholms kommun välkomnar genomlysningen, vilken lett till att en rad insatser genomförts för att hanteringen av handlingar ska motsvara de krav som finns.

Enligt JO visar utredningen att det ”inom kommunstyrelsen saknats grundläggande kunskaper om och rutiner för diarieföring av allmänna handlingar.”

- Vi tar till oss av den kritik som riktas mot oss i JO:s beslut. Arbetet med att komma tillrätta med detta har pågått en tid och under 2015 har vi intensifierat insatserna för att öka medvetandet kring vikten av bra rutiner, säger Bengt-Arne Persson, kommunchef.

Det var den 26 september 2014 som en anmälan mot Hässleholms kommun lämnades in till JO. Anmälan uttryckte kritik mot kommunens sätt att hantera allmänna handlingar och nämnde ett antal fall där hanteringen varit bristfällig.

Under 2015 har såväl kommunpolitiker som tjänstemän genomgått utbildning i diarieföring. Dessutom har kommunjuristen Magnus Gjerstad medverkat på möten med koncernledningsgruppen där han haft genomgång kring hantering av allmänna handlingar.

- Arbetet för att förbättra våra rutiner har bara börjat. Vi fortsätter att vidareutbilda våra anställda och politiker kring hantering av handlingar och vi kommer även att genomföra andra informationsinsatser i organisationen kring detta. Vi för också en dialog med de anställda i diariet för att vi ska upprätthålla en god nivå i hantering av handlingar, avslutar Bengt-Arne Persson.

För mer information kontakta:

Kommunalråd Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Kommunalråd Mats Sturesson (C), 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Oppositionsråd Pär Palmgren (M), 0451-26 83 75, 0709-81 83 75
Kommunchef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51, 0709-81 80 51

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument