Följ Hässleholms kommun

Hässleholms kommun kommer att bestrida Konkurrensverkets stämningsansökan om markavtal för fiber

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2017 15:17 CEST

Konkurrensverket har utrett om Hässleholms kommuns val att neka privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiber strider mot Konkurrenslagen. Idag kom Konkurrensverkets stämningsansökan, där man anser att Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Hässleholms kommun har en annan uppfattning.

- Vi fick ta del av stämningsansökan idag och kommer nu att gå igenom den noga innan vi kan bemöta den närmare. Men Hässleholms kommuns inställning är precis som tidigare att vi har agerat rätt. Vi kommer därför att hävda vår ståndpunkt och bestrida stämningsansökan i Patent- och marknadsdomstolen, säger kommunjurist Magnus Gjerstad.

Konkurrensverket yrkar att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda Hässleholms kommun att på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun. Det ställs också krav på att förbudet kombineras med ett vite på 25 miljoner kronor som kommunen kan få betala om den inte följer domstolens beslut. Konkurrensverket anser alltså att kommunens agerande har stridit mot Konkurrenslagen.

För mer information kontakta:
Magnus Gjerstad, kommunjurist, 0451-26 83 73, 0709-81 83 73

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument