Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hässleholms kommun - en tillväxtmotor i Skåne Nordost

Sysselsättningen i Hässleholms kommun börjar närma sig rekordnivåerna i slutet på 80-talet. Trots två regementsnedläggningar uppvisar kommunen en mycket stark tillväxt av antal arbetstillfällen. Under senaste 10-årsperioden har ökningen varit nästan 20% eller ca 3 600 nya arbetstillfällen. År 2006 uppgick antalet förvärvsarbetande i kommunen (16 år och uppåt) till 21 900. Den starka tillväxten inleddes redan 2002 och gäller samtliga branscher. Hässleholm har därmed ryckt upp till en plats bland Skånes 10 snabbväxare, där bland andra stor-Malmö, Lund och Helsingborg ingår. Inom nordöstra Skåne har Hässleholm intagit en tätposition och kommit att bli en viktig regional tillväxtmotor. Inte bara sysselsättningen har ökat. Även förädlingsvärdet har ökat starkt. Enkelt uttryckt är förädlingsvärdet förmågan att kunna betala bättre löner och ta bättre betalt för producerade varor och tjänster. Under perioden 1993-2004 ser vi en tillväxt av förädlingsvärdet med 68%. Även här ligger Hässleholm bland de 10 bästa i Skåne. Glädjande är att sysselsättningen ökar i stort sett i alla näringar. Tjänster och service står för närmare 80% av ökningen och Tillverkning och Bygg för 20% (varav Bygg står för 8%) av antal sysselsatta. Den starka tillväxten har skett trots att det skett en minskning av sysselsatta inom Offentlig förvaltning och Jord & Skogsbruk. Totalökningen med ca 3 600 nya arbetstillfällen under 10-årsperioden 1997-2006 fördelar sig enligt följande: Tillverkning +180 Bygg +540 Energi +120 Partihandel, Handel, Logistik, +920 Företagstjänster +380 Vård, Omsorg +1570 Utbildning +410 Personliga, Turism, Service +270 Offentlig förvaltning, försvar -680 Jord- och Skogsbruk -80 Övrigt -40 (Statistiken kommer från SCB) För mer information, kontakta: Näringslivschef Per-Olof Johansson, 0452-26 72 25, 0709-71 72 25 Bo-Anders Thornberg (m), 0451-26 83 69, 0709-81 83 69 Lars Olsson (c), 0451-26 83 72, 0709-81 83 72

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48