Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hässleholms företagsklimat rankar in bland Sveriges elit

- Hässleholm ligger i elitserien bland Sveriges kommuner och är en av Skånes fem raketkommuner, säger Claes Sandvig från Svenskt Näringsliv som presenterade resultaten av årets kommunranking vid en presskonferens i Hässleholms kommunhus.

Under tio år har Svenskt Näringsliv följt och rankat det lokala företagsklimatet landet runt. Rankinglistan bygger på enkätsvar från 35 000 företag samt på statistik från SCB. Hässleholm har klättrat starkt på skalan och är nu på 68:e plats bland Sveriges 290 kommuner, vilket är en klar förbättring mot förra året då Hässleholms låg på 111:e plats.

Rankingen bygger till stor del på vad företagarna själva anser om företagsklimatet, något som gör listan unik. Andra faktorer som väger tungt är kommunernas service till företagen, hur lagar och regler tillämpas samt hur öppen kommunen är inför att konkurrensutsätta sin egen verksamhet. I årets ranking visar underlaget att nyföretagandet i kommunen ökat. Likaså bedömer företagen att tillgången till kompetent arbetskraft har förbättrats liksom dialogen med kommunledningen.

- Att företagsklimatet rankats så att Hässleholm placeras i elitserien bland Sveriges kommuner känns oerhört positivt i övrigt ekonomiskt tuffa tider. Det är viktigt att vi fortsatt jobbar för att befästa och stärka vår position. Kreativitet och entreprenörstänkande är viktiga framgångsfaktorer som ska genomsyra vårt fortsatta arbete. säger kommunalråd Urban Widmark (M).

- Vad vi ser är effekter av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C) och pekar på att kommunens service och närhet till företagarna har blivit bättre, att kommunens attraktionskraft stärkts samt att kommunens goda kommunikationer spelar en viktig roll.

Läs mer om kommunresultatet och hämta ut den årliga rankinglistan på www.svensktnaringsliv.se

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Kommunikations- och marknadschef Charlotte Fogde Andreasson, 0709-71 72 29

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48