Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hässleholm visar unik utställning från Pompeji

Hässleholms kommun planerar att hösten 2008 visa en extraordinär utställning med originalföremål från Pompeji. Utställningen, som äger rum i Hässleholm Kulturhus, blir en stor satsning som väntas locka många besökare. Projektet går under namnet ”Pompei a tavola – Pompeji till bords” och är en unik möjlighet för Hässleholm att visa upp ett europeiskt kulturarv och samtidigt investera i attraktionskraft för framtiden. Som en av få städer i regionen med förutsättningar att ställa ut värdefulla arkeologiska föremål har Hässleholm fått ett erbjudande från Pompejiinstitutet, som ansvarar för utgrävningarna i området, att visa ”Pompei a tavola – Pompeji till bords”. Utställningen, som håller internationell klass, kommer att visas för första gången i världen. En del föremål har hittats alldeles nyligen. Utställningsperiod blir september – december 2008 med invigning 13 september. Platsen är Hässleholm Kulturhus, Blå och Gula salongen. - Vårt kulturhus och våra goda kommunikationer gör att vi kan vara värd för evenemang av det här slaget: en utställning av internationell klass. Vi har redan idag ett ambitiöst och framgångsrikt kulturprogram. ”Pompei a tavola - Pompeji till bords” förstärker ytterligare Hässleholms profil som kulturkommun, säger kulturchef Torbjörn Nilsson. Projektledare blir italienaren Piero Palazzi, som bor i Lund sedan många år. Han har tidigare jobbat med stora och mycket framgångsrika utställningar, exempelvis om Leonardo da Vinci på Rooseum i Malmö. ”Pompei a tavola – Pompeji till bords” visar upp arkeologiska föremål från Pompeji, med anknytning till mat och dryck. Runt dessa görs installationer, som ger besökaren inblick i Pompeji och andra orter kring vulkanen Vesuvius under det första seklet efter Kristus. Bland annat används målningar och antika texter, men också vägg- och graffitimålningar. IT, ljus- och ljuddesign blir naturliga och viktiga inslag för att lyfta fram budskapet om matens betydelse förr och nu. Utställningen kan kopplas till lokala kringarrangemang i Hässleholm Kulturhus, Hovdala slott, Norra station, GastroNovum, Hovdala trädhus, på skolor, förskolor och äldreinstitutioner och även lanseras på Europaforum Hässleholm i april. Pompejis historia kan kopplas ihop med moderna naturfenomen och kultur-, miljö- och klimatfrågor. För Hässleholmsborna kan det bli en unik internationell händelse på hemmaplan. - Utställningen från Pompeji ger oss en chans att erbjuda hässleholmarna, och inte minst våra skolbarn, något alldeles extra. Hässleholms kommun har en ambition att tänka nytt och satsa på det oväntade. Utställningen ligger helt i linje med det, säger kommunalråd Bo-Anders Thornberg. - Hässleholms kommun har även genom ”Europaforum Hässleholm” satsat på att öka kunskapen och debatten om Europa. ”Pompei a tavola – Pompeji till bords” är ett uttryck för sambanden över tiden och mellan länderna i Europa, säger Bo-Anders Thornberg. Kostnaderna för utställningen uppskattas till cirka 6 miljoner kronor. Intäkterna beräknas täcka kostnaderna, tack vare god publiktillströmning och förväntad finansiering från region och stat samt sponsorer från näringslivet. Det finns redan ett intresse från näringslivet och andra aktörer att på olika sätt vara med och stötta den här satsningen. Projektet har utan tvekan ett mycket högt marknadsföringsvärde för Hässleholms kommun. Utställningen väcker uppmärksamhet - både i och utanför Hässleholm. - ”Pompei a tavola – Pompeji till bords” är en investering i Hässleholms framtida attraktionskraft. Det är ett tillfälle att visa upp Hässleholm för besökare och medier - den mest effektiva marknadsföringen av en plats är ofta att skapa verkliga attraktioner. Exempel på detta är Hovdala trädhus, Europaforum Hässleholm och BoDagarna, som fått medial uppmärksamhet, långväga besökare och även uppskattats av kommuninvånarna, säger informationschef Hanna Gardell. Kommunstyrelsen i Hässleholm tar onsdag 12 december ställning till förslaget att genomföra projektet ” Pompei a tavola – Pompeji till bords”. För mer information, kontakta: Kommunalråd Bo-Anders Thornberg (m), 0709-81 83 69 Projektledare Piero Palazzi, 046-14 28 10 Kulturchef Torbjörn Nilsson, 0709-71 71 01 Informationschef Hanna Gardell (info och pressbilder), 0709-81 83 48 Kort om Pompeji Pompeji är platsen för en av de bäst bevarade städerna från antiken, grundad på 600-talet f Kr intill floden Sarnos mynning i Neapel-golfen. Över resterna av Pompeji höjer sig Vesuvius, den vulkan vars utbrott 79 e Kr lade Pompeji och grannstaden Herculaneum i ruiner. Städerna täcktes därefter av ett 5–8 m högt lager av aska, pimpsten och lava. Pompeji föll i glömska och återupptäcktes först vid slutet av 1500-talet. Systematiska undersökningar påbörjades dock inte förrän 1748. Staden identifierades 1763, då en inskrift med dess namn påträffades. Än i dag återstår omkring en fjärdedel av den en gång så blomstrande kampaniska hamnstaden att gräva ut. De många fynd som gjorts har alltsedan 1700-talet medverkat till att omforma vår syn på vardagsliv och materiell kultur under antiken. Källa: NE

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48